23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Insikten om vikten av rätt bevattning ökar.

| Medlemsnyhet | Företag Kagon AB

Kagon har högsäsong med växande efterfrågan.

- Fler förstår att de måste bevara värdet på sitt guld. När stockarna anlänt måste de börja vårdas, säger Anna Bodare vid Kagon.


Kagon med åtta anställda och lager och kontor i Falun levererar bevattningssystem med klimat- och behovsstyrd bevattning av sågtimmer och massaved. Kunderna är sågverk och massaindustrier.
Nu råder högsäsong för timmerbevattning och det är för Kagon den intensivaste tiden att leverera dels nya anläggningar, dels reservdelar till bevattningsanläggningarna ute på företagen.


- Vi har en ökad efterfrågan i år och insikten om hur viktigt det är att bevattna verkar ha fått fotfäste i branschen, säger Anna Bodare, teknisk säljare vid Kagon. Man förstår nyttan och vinsten i att ha en modern, intelligent och välplanerad timmerbevattning.


Idag finns drygt 60 stycken av Kagons klimatstyrning Prolog ute hos kunderna och cirka 10 stycken av dessa är Prolog 2, som kom ut på marknaden 2015


- Men långt många än så fler köper bevattningsutrustning som pumpar, ledningar, kopplingar, spridare med mera från oss, säger Anna Bodare. Kagon har mycket lång erfarenhet av timmerbevattning och vi projekterar, dimensionerar och levererar skräddarsydda kompletta anläggningar.


ProLog 2 är ett system som bygger på en vetenskapligt framtagen formel vid Sveriges Lantbruksuniversitet och ett resultat som har publicerats efter ett omfattande samnordiskt forskningsprojekt.
- Grundprincipen är densamma som för ProLog 1 men vi har vidareutvecklat anläggningen och förfinat och uppgraderat den, gjort den mer användarvänlig, bland annat är det nu lättare att få ut rapporter och man har möjlighet att få en helt annan överblick på sin timmerplan.

I sitt grundutförande består ProLog 2 av en klimatstation, en PLC-enhet och en övervakningsdator och med den har vi möjlighet att styra upp till 16 bevattningsytor, där varje yta kan styras separat.
Utformningen av anläggningens klimatstyrning utgår från en mängd olika parametrar som framkommit genom forskningen.


- Exempelvis kunskap om att rätt mängd vatten läggs på timret vid rätt tidpunkt eftersom man utgår från stockens avdunstning, anläggningen är igång dygnet runt men den vattnar bara när det finns behov för det. Det är viktigt att varken under eller överbevattna timret, där finns mycket att vinna ur både råvarukvalitet, vattenbesparing, ekonomi, energi, och miljöbesparingssynpunkt.
Så fort timret anlänt till det förädlande företaget måste det börja vårdas för att eliminera risk för värdeminskning.


- Lagringstiden kan handla om veckor och månader och utan rätt bevattning ökar riskerna för värdesänkande skador så som blånad, sprickor och skadedjursangrepp vid underbevattning och urlakningsproblem och permeabilitetsskador vid överbevattning.


Flest ProLog-system finns ute på den svenska marknaden och det är såklart även i Sverige företaget har flest bevattningskunder generellt .
- Men vi har även kunder i Norge, Baltikum och Ryssland och märker av en ökad efterfrågan utanför Sveriges gränser, säger Anna Bodare.


Hon tycker att det unika med Kagon, är företagets långa och väldigt breda erfarenhet och kunskap om sågverksindustrin och dess behov, och då i synnerhet timmerbevattning.
Kagon i Falun startades redan 1972.

Medlemsnyhet

Företag
Kagon AB

Samuelsdalsvägen 4
791 61 Falun
Sverige
Kagon AB

Sänd till en kollega

0.063