23948sdkhjf

Image Systems förvärvar Limab Oy

| Medlemsnyhet | Företag RemaSawco AB

Image Systems AB har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det finländska företaget Limab Oy.

Limab Oy, med kontor i S:t Michel och Helsingfors, är verksamt inom beröringsfri mätteknik med tillämpningar i sågverksindustrin och kompletterar affärsområdet RemaSawco med både produkter och marknadsandelar, framför allt i Finland, Baltikum och Ryssland.

Limab Oy har 22 anställa och omsatte under det brutna räkenskapsåret 2017-03-01--2018-02-28 cirka 56 MSEK med ett resultat efter skatt om knappt 15 MSEK. Bolaget förvärvas på skuldfri basis för en köpeskilling om 6,1 MEUR (cirka 62,8 MSEK), varav den initiala köpeskillingen uppgår till 4,0 MEUR (cirka 41,2 MSEK). En tilläggsköpeskilling om 2,1 MEUR (cirka 21,6 MSEK) kommer att betalas under två år under förutsättning att Limab Oy:s nuvarande aktieägare kvarstår som anställda. Förvärvet finansieras genom banklån om 41,2 MSEK och en säljarrevers om 21,6 MSEK. Lånefinansieringen kan senare komma att refinansieras via en nyemission. Affären förväntas påverka Image Systems vinst per aktie positivt under innevarande år och fortsättningsvis.

Tillträde förväntas ske 2018-06-08.

”Vi är väldigt glada över att integrera oss med Image Systems och dotterbolaget RemaSawco, ett ledande företag inom vår bransch med vilka vi delar visionen om att driva utvecklingen av det Digitala Sågverket”, säger Juho Virta, majoritetsägare och affärsutvecklingschef i Limab Oy.

”Vår strategiska plan för tillväxt innefattar både förvärv och organisk tillväxt med nya produkter. Förvärvet av Limab tjänar båda dessa syften då vi dels förvärvar marknadsandelar, dels  kompletterar vårt produktutbud med nya produkter som passar väl in i vår ambition att leda utvecklingen av framtidens Digitala Sågverk”, säger Johan Friberg, VD och koncernchef för Image Systems.

I samband med tillträdet kommer Limab Oy att ändra företagsnamn till RemaSawco Oy.                                                                                                                                

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

 

 

Medlemsnyhet

Företag
RemaSawco AB

Snickaregatan 40
582 26 Linköping
Sverige
RemaSawco AB

Sänd till en kollega

0.064