23948sdkhjf

Limträ tågar vidare

I år är det 100 år sedan SJ beställde en konstruktion av limträ till centralstationen i Malmö vars banhall byggdes 1923. Det var en av de första stora leveranserna av limträ i Sverige och järnvägen har fortsatt på samma spår.

I början av 1920-talet skedde en omfattande utbyggnad av järnvägen i Sverige och företaget AB Träkonstruktioner, nuvarande Moelven Töreboda, blev en betydande leverantör till SJ som 1923 beställde limträ till Malmö Centralstations banhall. Samma år byggdes även banhallen i Göteborgs Centralstation om till vänthall med en ny konstruktion i limträ. Två år senare beställde SJ ännu en limträkonstruktion. Den här gången till Stockholms Centralstation där den nya vänthallen med en spännvidd på 24 meter blev ett genombrott för den fortsatta satsningen på takkonstruktioner av limträ.

– Limträkonstruktionerna från 1920-talet, som vi ser på många av landets stationer än i dag, togs fram som en industriellt tillverkad produkt och blev tydligt profilskapande för stationerna. De fungerar som en länk mellan dåtid och nutid och bidrar till en attraktiv miljö̈ som är utformad med omsorg i både material och detaljer. Det är bevis på hållbart byggande som är än mer aktuellt i dag, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Teknikutvecklingen hos de svenska limträtillverkarna har under årens lopp lett fram till en mycket hög och jämn kvalitet på de svenska limträprodukterna. Digital teknik i kombination med maskinell bearbetning har på många sätt revolutionerat limträbranschen.

Även om det är 100 år sedan SJ gjorde sina första beställningar av limträ har intresset för materialet i stationssammanhang inte svalnat. I Trafikverkets planer för en ombyggnad av Sundsvalls stationsbangård ingår en väderskyddad gångbro mellan de ombyggda plattformarna och stationsbyggnaden. Det vinnande förslaget ”Portamento” som utsågs i slutet av 2022 är en elegant svängd gångbro i limträ och glas med ett böjande plåttak ritat av WSP arkitekter och arkitektkontoret Dissing + Weitling.

– Fler och fler inser materialets goda miljöegenskaper och de tekniska, konstruktionsmässiga, arkitektoniska och estetiska möjligheterna. Limträ är på många sätt med och formar framtidens hållbara samhälle där även byggandet och bevarandet av våra stationsmiljöer ingår, sägerJohan Fröbel, Svenskt Trä.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078