23948sdkhjf

Bjerking vill vara del i hållbart Sverige

De närmaste åren planerar byggkonsulten Bjerking att utöka antalet stora kontor i Sverige från två till fyra. Norr och sydväst blir allt viktigare regioner i landet. ”Vi vill vara med på den marknad vi ser komma”, säger Bjerkings vd Anders Wärefors.

Bjerking har nyligen anställt Ljot Strömseng som vice vd och affärsutvecklingschef. Ljot Strömseng blir central i satsningen på nya kontor.

– Vi ser att det finns stora investeringsplaner både i norr och sydväst, och det är satsningar som till stor del har en utpräglad hållbarhetsvinkel, menar Ljot Strömseng. Både i norr och i väst finns också kompetens, till exempel vid LTU och Chalmers, som vi kan samarbeta med och även rekrytera ifrån.

I norr har Bjerking redan i dag ett kontor under tillväxt, med en startpunkt i en medarbetare, Niklas Stenlund, som flyttade till Luleå och i dag sitter tillsammans med de första nya medarbetarna i lokaler som Bjerking hyr av kollegor i byggsektorn.

– Men efter semestern i år räknar vi med att ha ett eget kontor och egen skylt på dörren, säger Ljot Strömseng.

På Västkusten, eller i dess närhet, räknar Bjerking också med att ha ett kontor uppstartat under året. Där har man ännu ingen lokal klar, men man räknar med att en sådan kommer att ligga i Göteborgsområdet.

– Både i här och i norr finns stora industriprojekt under uppbyggnad, projekt som kommer att innebära byggande både för industrilokaler och för nya boende, konstaterar Ljot Strömberg. I norr finns ju satsningar på grönt stål, batterifabrik och andra gröna investeringar. I Göteborg finns växande företag både inom fordonsindustri och läkemedel. Med mera, det talas om investeringar på runt tusen miljarder i båda dessa regioner.

Anders Wärefors betonar vikten av att ha medarbetare som är etablerade på plats där besluten fattas.

– Vi försökte tidigare att bygga upp vårt kontor i Stockholm från vårt kontor i Uppsala. Men det fungerade inte optimalt, i dag har vi ett stort kontor även i Stockholm och är med på den marknaden på ett helt annat sätt. Den erfarenheten tar vi nu med oss när vi ska etablera oss i norr och väst.

Anders Wärefors ser flera grundläggande delar av hållbart byggande.

– Vi är väl etablerade som konsulter för träbyggande, och hållbara byggmaterial är naturligtvis en viktig del i utvecklingen. Trä kommer i framtiden att kompletteras med grönt stål och betong med ny sammansättning. En annan del av hållbart byggande är ökat återbruk, som kräver utveckling av både logistik och lagring av byggnadsmaterial. Den utvecklingen är i sin linda, men samtidigt något som alla pratar om. På Bjerking vill vi bygga vidare på vår etablerade, och förhoppningsvis kända, kompetens inom dessa områden.

När NTT frågar om storleken på de nya kontoren hummas det en del från Anders Wärefors och Ljot Strömseng. Men efter en stund nämner de runt 30 till 50 medarbetare inom några år, men på sikt bör kontoren bli ännu större.

– Vi ska inte växa fortare än att vi kan göra det rätt både vad gäller kompetens och ekonomi, menar Anders Wärefors. Men på sikt behöver vi bygga miljöer som är tillräckligt stora för att vara kreativa och ha kompletterande kompetenser. Men självklart kommer vi även att utbyta kunskaper och resurser mellan kontoren.

Anders Wärefors betonar att Bjerking har en speciell situation när det gäller att växa.

– Vi är ju en medarbetarägd organisation. Det innebär att vi kanske har en något mindre plånbok ibland, men å andra sidan behöver vi inte känna press på att prestera på kort sikt om vi ser bättre alternativ.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.344