23948sdkhjf

Vida vill växa i Borgstena

Vida Borgstena är ett av koncernens större sågverk, och ett som dessutom ska växa med 40 procent de närmaste åren. Flera stora investeringar ska de närmaste åren omsättas i en produktion som ökar från 300 000 till 420 000 kubikmeter per år.

Vida Borgstena producerar framför allt konstruktionsvirke av gran. Från Borgstena, några mil norr om Borås, går ungefär hälften av produktionen till Storbritannien via hamnen i Varberg. Av den andra halvan går en del till utlandet medan ungefär lika mycket säljs i Sverige.

Bandsågslinjen från USNR sågar två bitar i sekunden eller cirka 1500 kubikmeter per dag. För att öka produktionen har Vida Borgstena de senaste åren investerat, bland annat i en snabbare timmersortering, i Vidakoncernens första TC-tork och med en ny råsortering.

Magnus Bodare är nöjd med det sätt som investeringsprojekten har genomförts, och att inte minst de stora leverantörerna Valutec och Renholmen har hanterat installationer och igångkörning så väl.

Med investeringarna på plats och igång ska Vida Bergstena alltså kunna öka sin årsproduktion från dagens cirka 300 000 kubikmeter per år till 420 000 kubikmeter. Ett mål man ska nå på några års sikt.

– Men för att nå det målet är det flera saker vi har att göra, konstaterar Magnus Bodare. Dels ska vi nyanställa ett tjugotal medarbetare för att kunna utveckla skiftessystemet från 2-skift till 3-skift i både såg och hyvleri. Dels behöver vi använda vårt fabriksområde effektivare för att få plats med ytor för buffertar, eller mellanlager.

Det senare har Vida Borgstena åstadkommit med flera omfattande åtgärder. Man tog bort en tillverkning av takstolar, som var lönsam men relativt liten. Framöver planerar man sedan för att flytta hanteringen av biprodukter, främst till biobränsle, till andra sidan landsvägen. En förändring som utöver utrymme också ger en mer miljövänlig hantering, som sker inomhus och med transportörer i stället för lastbilstransporter inom området.

– Vi får nog den enda anläggning i Sverige som blåser spån under en länsväg, noterar Jimmie Bergkvist, produktionschef för förädlingsdelen av Vida Borgstena.

Jimmie Bergkvist är även chef för hyvleri och justerverk. Produktionschef för den våta delen av sågen heter numera Daniel Dalqvist. Han började på Vida Borgstena för mindre än ett år sedan, efter att ha arbetat inom verkstadsindustri och textilindustri.

– Jag blev imponerad av hur ambitiös sågverksindustrin är när det gäller att optimera utnyttjandet av råvaran och övriga resurser, säger Daniel Dalqvist. Samtidigt har jag försökt ta med mig kunskaper och system för uppföljning och utveckling av våra verksamheter och grupper.

Vida Borgstena är en stor arbetsgivare i området med sina cirka hundra medarbetare. I den rollen vill Vida Borgstena också se till att hålla god kontakt med civilsamhället.

– Vi stödjer bland annat den lokala ungdomsidrotten, som vi tycker är en viktig verksamhet, säger Magnus Bodare. Vi försöker också att vara öppna mot samhället runt om och informera om vår verksamhet och dess betydelse. Vida Borgstena är som sagt en ganska stor aktör, och kan bidra till en positiv känsla och identitet i bygden omkring oss.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109