23948sdkhjf

Holmen kvartalsrapport: "Vårt resultat gick ner"

Hur går det för Holmen? Idag presenterade de sin halvårsrapport. 

Siffror ur Holmens rapport

Här är några nyckeltal ur Holmens rapport jämfört med motsvarande kvartal förra året.

  • Nettoomsättning 5754 (6 173) miljoner kronor
  • Resultat efter skatt 890 (1 642) miljoner kronor
  • Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 1 289 (2 196) miljoner kronor

– Efterfrågan på skogsindustriprodukter har försvagats av att centralbankernas räntehöjningar sänkt takten för nybyggnation och bromsat konsumtionen av varor. Vårt resultat gick ner i andra kvartalet men var fortsatt på en historiskt bra nivå, säger vd Henrik Sjölund i en kommentar.

Holmen har flera affärsområden som skog, papper, kartong och energi. I kvartalsrapporten skriver bolaget bland annat att konkurrensen på virkesmarknaden i Norden

var fortsatt stor under kvartalet och priserna steg ytterligare.

Bolaget skriver vidare att efterfrågan på kartong för konsumentförpackningar var lägre än normalt när kunderna fortsatte att avveckla lager och konjunkturen försvagades.

– Investeringsprogrammet för att öka kapaciteten vid Iggesunds Bruk har inletts och ska möjliggöra en

successivt ökande försäljning till de kundsegment där kvalitetskraven är som högst.

Bolaget skriver attiIntresset för att bygga storskaligt i trä är stort men efterfrågan från övriga delar av byggmarknaden är just nu låg till följd av högt ränteläge och inflation. Efter en betydande prisnedgång under andra halvåret 2022 har priset stabiliserats på en historiskt god nivå till följd av råvarubrist i flera stora produktionsländer.

När det gäller energiområdet säger Henrik Sjölund:

– Energisituationen i Europa har förbättrats men det råder fortsatt brist på energi både på kort och lång sikt. Elpriserna i norra Sverige gick ned något under kvartalet. Tillsammans med svagare vindar och lägre nederbörd än normalt innebar det att energis resultat minskade till 135 miljoner kronor, vilket ur ett historiskt perspektiv dock är en bra nivå.

I juni erhöll bolaget miljötillstånd för 14 vindkraftverk i Blisterliden utanför Skellefteå och man förbereder nu för ett investeringsbeslut under 2024.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094