23948sdkhjf

Klimatledarskapet i byggsektorn brister

Trots att byggsektorn ansvarar för stora delar av Sveriges klimatpåverkan saknar cheferna förutsättningar att ta ansvar för den nödvändiga omställningen till ett hållbart byggande.

Svenska byggnader står totalt för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv. Detta enligt Naturvårdsverket. Bygg- och fastighetssektorn omfattar aktörer från alla skeden i en byggnads livscykel, från att de byggs, används, renoveras och tills byggnaden rivs.

Trots detta saknar en stor andel byggchefer den kunskap som krävs för att kunna ta hållbara beslut. Exempelvis har runt hälften ingen utbildning alls inom hållbarhet. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Byggcheferna som bygger på anonyma intervjuer med 1 700 chefer genomförda av Novus.

– Chefer är nyckelpersoner i allt förändringsarbete; förändring sker inte av sig själv. Men då måste de ha förutsättningar att leda och ta ansvar för den omställning till hållbart byggande som samhället är i akut behov av, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna, i ett pressmeddelande.

Rapportens sammanfattande slutsats är att chefernas förutsättningar att ta ansvar är otillräckliga på en rad punkter. Först fastställs, som nämnts ovan, att hälften inte har någon utbildning alls inom hållbarhet. Av de som har utbildats anger en tredjedel att de är tveksamma till utbildningens kvalitet i termer av relevans och nivå.

Därefter anser bara hälften att de i hög grad eller i ganska hög grad kan leva upp till verksamhetens övergripande löfte om hållbarhet inför kunder, medarbetare, media med flera. Ungefär samma mängd uppger att de saknar förutsättningar att besvara enkäter, självskattningar och annan hållbarhetskontroll från myndigheter eller att besvara upphandlings- och anbudsfrågor kopplade till hållbarhet.

– Hållbarhet får aldrig vara en fråga där vi konkurrerar. Vi måste samarbeta betydligt mer så att vi kan mäta på samma sätt och styra mot ett fåtal gemensamma mål, säger Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst, i ett pressmeddelande. 

Om rapporten:

Rapporten bygger på webbintervjuer genomförda i september och oktober 2022 av Novus på uppdrag av Byggcheferna. Antal intervjuer är 1 725 vilket motsvarar en svarsfrekvens på 12 procent. Profilen på de som har besvarat undersökningen stämmer väl överens med profilen för branschen och Byggchefernas medlemmar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093