23948sdkhjf

Standardisering och råvara i fokus för EU-arbete om möbler

Gemensamma riktlinjer för det europeiska branschsamarbetet EFIC var ett av resultaten när TMF, tillsammans med övriga europeiska branschorganisationer, spikade det gemensamma EU-arbetet för kommande mandatperiod

– Det är viktigt att vi samverkar för att hitta en väg framåt som stärker företagen och deras konkurrenskraft, säger Cecilia Ask Engström, näringspolitisk chef på TMF. Detta samarbete är av stor vikt eftersom en samlad europeisk industri utgör en stark röst för att lagstiftning ska utformas på ett relevant och ändamålsenligt sätt. Det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att säkerställa en gemensam grund för alla aktörer.

Under mötet som hölls på Cypern diskuterades viktiga parametrar för möbelindustrin i Europa och med hjälp av inspel från branschen har sex fokusområden identifierats. En prioriterad fråga är bevarandet av den inre marknaden och vikten av att använda standardisering som grundsten i EU-lagstiftning. En annan är att man ska arbeta för att säkerställa tillgång på råvaror, speciellt träråvaran som är viktig för möbelindustrin.

– Det byggs generellt väldigt lite i hela Europa just nu, vilket direkt påverkar möbelindustrin. Detta i kombination med hög inflation och räntor bidrar till att konsumenterna inte köper sällanköpsvaror som möbler. Det är därför av stor vikt att vi samverkar för att hitta en väg framåt som stärker företagen och deras konkurrenskraft, säger Cecilia Ask Engström.

EFIC kommer att fokusera på följande sex områden

Bevara den inre marknaden och använd standardisering som grundsten i EU-lagstiftning.

Arbeta utifrån ett holistiskt tillvägagångssätt till cirkulär ekonomi och lyssna på industrin när sektorspecifik lagstiftning tas fram.

Säkerställ tillgången på råvaror, speciellt träråvaran som är viktig för möbelindustrin.

Verka för rättvisa och fri handel, motverka olaglig handel.

Ett utökat designskydd och skydda industrin mot piratkopiering.

Investera i människor för att säkerställa en utbildad arbetsstyrka.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094