23948sdkhjf

Stort deltagande i STTFs exkursion

Ett 60-tal föreningsmedlemmar samlades i Mora under två dagar för besök vid Fiskarhedens sågverk samt föredrag om CT-scanning, spårbarhet, modern sågverksteknik och kompetensutveckling.

Professor Lars Hansson vid Luleå Tekniska Universitet inledde med att redogöra för hur scanningstekniken utvecklats sedan starten 1983 och den har näst intill varit explosionsartad. Att kunna identifiera stockens innehåll kan användas både industriellt och i en mängd forskningsprojekt däribland torkning. Vilken nytta kan man ha av all information i praktisk drift var något som Martin De Haas från LOAB och Mikael Lagerbom, Microtec visade exempel på.

Christian Winlöf, marknadschef hos USNR, redogjorde för vilka investeringar som genomförts vid Fiskarhedens sågverk allt från såglinje till justerverk. Ett ”utmanade projekt från ett krävande företag” var något som inspirerade USNR och här fick vi verkligen upp till bevis menade Christian Winlöf. Målsättningen var tydlig, såsom minskad stocklucka, ökat utbyte och tillgänglighet samt mekanisk stabilitet.

Sågverksindustrins digitaliseringsarbete är ett projekt i Svenskt Träs regi under ledning av Bernt Olausson, Tanico AB och Johan Fröbel, Svenskt Trä. Kraven på träprodukters spårbarhet och egenskaper har ökat och mycket av detta finns beskrivna i Svenskt Trä:s produktkatalog.

STTF kör vidare med webben

STTF som vill bli ännu mer offensiva presenterade ett antal pågående och kommande projekt. Exempel är alla webbaserade- samt sågoperatörsutbildningar som verkligen fått genomslagskraft. Den unika yrkeshögskoleutbildningen som är inriktad både mot sågverk och pappersindustrin är ett annat alternativ som nu är inne på sin andra kursomgång och nu meddelar man att en ledarskapsutbildning under planering i samverkan med Teknikhögskolan i Linköping. Boken Sågverksprocessen som blivit en storsäljare finns nu både på svenska och engelska och för att öka informationen om sin verksamhet skickar kansliet numera ut ett månadsbrev till medlemmarna. Nu kommer även STTF att arrangera ett antal webbinarier med fokus på CT-scanning. En utmaning man står inför är föryngringsprocessen och är det högst angeläget att unga medarbetena inser värdet av ett medlemskap i föreningen och i det här avseendet behövs hjälp från äldre medlemmar.

Fiskarheden har koll på varje stock

Exkursionen avslutades med ett halvdagsbesök på Fiskarhedens Trävaru AB. Företagets vd Magnus Larsson med hjälp av Joakim Limberg visade att man verkligen har satsat på CT-scanning från start till mål, att AI har gjort sitt intrång är helt klart.

Not: Läs gärna även NTTs reportage från tidigare besök vid Fiskarheden, och andra nyheter från Fiskarheden, på Woodnet.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064