23948sdkhjf

Få orkar jobba till pension

En ny arbetsmiljörapport från GS-facket visar att endast 4 av 10 bedömer att de orkar jobba till pension. Undersökningen omfattar över 3000 svar från GS-fackets medlemmar inom skogs-, trä- och grafisk bransch.En ny arbetsmiljörapport från GS-facket visar att endast 4 av 10 bedömer att de orkar jobba till pension. Undersökningen omfattar över 3000 svar från GS-fackets medlemmar inom skogs-, trä- och grafisk bransch.

Rapporten bekräftar bilden av att GS-fackets medlemmar jobbar inom branscher med en tuff arbetsmiljö. Framförallt den psykosociala arbetsmiljön har blivit svårare, i takt med att den fysiska arbetsmiljön fortsatt lämnar mycket att önska.

Endast 4 av 10 av GS-fackets medlemmar bedömer att de orkar jobba till pension, bland förbundets kvinnliga medlemmar är motsvarande siffra 3 av 10. Resten är osäkra eller tror sig inte kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder.

GS-fackets medlemmar jobbar inom riskfyllda branscher. 4 av 10 medlemmarna har råkat ut för en arbetsskada eller arbetssjukdom, varav nästan var fjärde har fortsatta besvär. Flest skador sker inom sågverksindustrin där nästan hälften av medlemmarna råkat ut för arbetsskada eller arbetssjukdom.

64 procent av medlemmarna uppger ”hög arbetsbelastning” som orsak till att de ådragit sig en skada eller sjukdom. Det är den vanligaste orsaken sett över alla branscher förutom skogen där 66 procent istället angett ”maskinarbete/utrustning” som orsak.

Två av tre medlemmar har gått till arbetet en eller flera gånger det senaste året, trots att de varit sjuka. Det är en lika hög andel som vid senaste arbetsmiljörapporten som genomfördes 2016. Det finns ingen pandemi-effekt, och en bidragande orsak kan tänkas vara det orättvisa karensavdraget som drabbar industriarbetare hårdare än tjänstemän.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08