23948sdkhjf

Fortsatt stort tapp byggmaterial

Byggmaterialindex från Byggmaterialhandlarna visar att omsättningen i löpande priser minskade med 16 procent under tredje kvartalet 2023.

Detta mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, tillägger branschorganisationen. Det innebär att tillväxten har varit genomgående negativ under årets tre första kvartal. Totalt har försäljningen minskat med 15 procent under årets första nio månader.

Precis som tidigare kvartal så minskar omsättningen i Byggmaterialindex under tredje kvartalet, vilket beror på en fortsatt svag konjunktur. Fortsättningsvis lär utvecklingen inte heller vända till positiva siffror under resten av året, eftersom bostadsbyggandet har bromsat in och flera företag inom byggsektorn har gått i konkurs, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

I stort sett alla större varugrupper hade negativ tillväxt under tredje kvartalet. Försäljningstappet i varugruppen ”Skivmaterial” bidrog kraftigast till minskningen, följt av ”Trävaror” och ”Fönster och glasvaror”. Totalt står dessa tre varugrupper för nästan en fjärdedel av branschens omsättning.

Produktkategorier efter störst bidrag till försäljningsminskningen i Byggmaterialindex, Q3 2023, löpande priser

1. Skivmaterial
2. Trävaror
3. Fönster och glasvaror
4. Hållfasthetssorterat virke
5. Isoleringsmaterial

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078