23948sdkhjf

SCA kvartalsrapport: "Lägre försäljningspriser och högre kostnader"

Idag publierade SCA sin kvartalsrapport.

SCA:s siffror för tredje kvartalet

Resultatet för tredje kvartalet förra året inom parentes.

  • Nettoomsättningen 4 302 (5 007) miljoner kronor
  • Periodens resultat 663 (1 666) miljoner kronor
  • Operativa kassaflödet 1 189 (1 873) miljoner kronor

Bolaget skriver följande i kvartalsrapporten:

Tack vare den höga självförsörjningsgraden inom skogsråvara, energi och logistik genererade SCA en god lönsamhet och ett starkt operativt kassaflöde under kvartalet trots lägre försäljningspriser och högre kostnader för skogsråvara. Den nya pappersmaskinen i Obbola och den nya CTMP-anläggningen vid Ortvikens industriplats bidrog till högre leveransvolymer.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil under kvartalet. Priset på massaved fortsatte att stiga medan priset på timmer var stabilt i jämförelse med föregående kvartal.

Försäljningspriserna på sågade trävaror sjönk i jämförelse med föregående kvartal till följd av lägre efterfrågan inom de flesta kundsegment och geografier.

Inom segment Massa var efterfrågan svag på såväl blekt barrsulfatmassa (NBSK) som kemisk termomekanisk massa (CTMP), vilket resulterade i lägre försäljningspriser i alla geografier.

Låg efterfrågan på förpackningsmaterial har bidragit till fortsatt svag efterfrågan på kraftliner och försäljningspriserna var i linje med föregående kvartal.

Inom segment Förnybar energi fortsatte vindkraftsaffären att växa. I slutet av tredje kvartalet 2023 fanns det 743 vindkraftverk i drift på SCAs mark med en årlig produktionskapacitet på 8,3 TWh. Efter kvartalets slut beslutades att investera i ett vindkraftsprojekt placerat på SCAs mark i Bräcke kommun med planerad byggstart i slutet av året. Investeringen säkerställer lönsam tillväxt inom vindaffären och SCAs framtida självförsörjning av el. Lägre energipriser påverkade resultatet negativt i jämförelse med föregående kvartal.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078