23948sdkhjf

Humeldans av svenska sågverk

Den svenska träindustrin har haft en remarkabelt god exportutveckling trots den allmänt svaga konjunkturen. Det visar den senaste marknadsrapporten ”Så går det för skogsindustrin”.

Jämfört med konkurrentländer står sig de svenska sågverken starka och ser ut att ta marknadsandelar. Framtiden ser dock dystrare ut och efterfrågan väntas fortsätta vika det kommande året.

Skogsindustriernas nya rapport visar att leveranserna av trävaror för det första halvåret 2023 låg närmast på rekordnivåer. Detta trots en avstannad byggkonjunktur. De svenska sågverken har totalt sett presterat klart bättre än sina konkurrenter på världsmarknaden.

– De svenska sågverken har gjort en slags humledans. Samtidigt som andra europeiska producenter har fått dra ner sin produktion har svenska sågverk haft några av sina största leveranser någonsin. Det var oväntat men blickar vi framåt ser utsikterna betydligt mindre muntra ut, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna/Svenskt Trä.

En faktor som bidragit till den starka efterfrågan i omvärlden är att länder sökt nya alternativ till tidigare import av ryska trävaror. Ett sådant tydligt trendskifte märks i den baltiska marknaden som i högre grad än tidigare nu köper svenskt. Medan exportförsäljningen överlag varit stark har den inhemska trämarknaden i Sverige varit betydligt mera deppig.

– Det är framförallt exportmarknaderna som har gått oväntat starkt under året. På den svenska marknaden är det omvänt, här har vi istället aldrig haft så låga leveranser. I närtid står hoppet till att den amerikanska marknaden ska kunna trotsa konjunkturen och visa vägen framåt, men den kinesiska marknaden kan också visa sig bli lite av en bubblare, säger Christian Nielsen.

– Sett till priser har trävaror inte haft samma positiva utveckling som andra materialslag på världsmarknaden. Istället har det varit en kräftgång under året, vilket indikerar ett tufft kostnadsläge för producenterna.Trävarupriserna har visserligen kommit ner kraftigt sedan pandemin, men vi ser också att de under året har stabiliserat sig på en nivå åtminstone 20-30 procent högre än normalt. Något vi bedömer till stor del beror på ett ökat och försvårat kostnadsläge, både i Sverige men kanske framförallt i Europa, säger Christian Nielsen.

På medellång sikt förväntas efterfrågan på träprodukter att öka. Att tillgodose världens behov av förnybara byggmaterial kommer därför vara en fortsatt viktig uppgift för de svenska sågverken. Samtidigt står träbranschen också inför nya utmaningar tillsammans med byggsektorn.

– Det finns helt klart en oro för utvecklingen på byggmarknaden, utifrån nuvarande ränteläge parallellt med stora investeringsbehov för att klara den gröna omställningen. Här kan träbranschen vara med och erbjuda lösningar. Arbetet med det industriella träbyggandet skulle kunna vara en del av att öka effektiviteten inom byggsektorn, säger Anna Ryberg Ågren, direktör Svenskt Trä.

En presentation av marknadsläget för trävaror kommer att göras under sågverksbranschens årliga event Trämarknaden i Karlstad den 16 november.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.128