23948sdkhjf

Stora Enso undertecknar The Climate Pledge

Logiskt steg i företagets klimatarbete, menar Stora Enso.

I ett pressmeddelande säger Stora Enso att undertecknandet av The Climate Pledge är ett logiskt steg i företagets långsiktiga arbete för att uppnå nettopositiva koldioxidutsläpp samt erbjuda hundra procent regenerativa produkter och lösningar år 2050. Stora Enso fortsätter att arbeta mot målet att minska de absoluta utsläppen i scope 1, 2 och 3 med 50 % år 2030 jämfört med basåret 2019. Detta överensstämmer med 1,5-gradersmålet och har godkänts av Science Based Targets initiative.

Stora Enso säger i sitt pressmeddelande att man kommer att fortsätta verka för minskade koldioxidutsläpp genom förbättrad energieffektivitet samt en övergång från fossilbaserade till förnybara energikällor. Stora Enso lovar dessutom att ytterligare reducera sina scope 3-utsläpp genom ökad effektivitet och lägre koldioxidintensitet i värdekedjan, i samarbete med råvaruleverantörer, logistikleverantörer och kunder.

De aktörer som undertecknar The Climate Pledge åtar sig att:

– regelbundet mäta och rapportera växthusgasutsläpp,

– implementera strategier för minskade koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet genom verksamhetsförändringar och innovationer, bland annat ökad effektivitet, övergång till förnybar energi, minskad materialanvändning och andra strategier för eliminering av koldioxidutsläpp,

– neutralisera eventuella kvarvarande utsläpp genom ytterligare, kvantifierbara, verkliga, permanenta och socialt gynnsamma kompensationsåtgärder för att uppnå årliga nettonollutsläpp år 2040.

Mer information om The Climate Pledge finns på www.theclimatepledge.com

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064