23948sdkhjf

Skogsstyrelsen sätter produktionsmål

Nu presenterar Skogsstyrelsen för första gången ett förslag på nationellt mål i skogskubikmeter för hur mycket mer skogen ska växa. Ett sådant mål för ökad hållbar tillväxt finns inte i dag och kan bland annat möjliggöra högre avverkning.

Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till ett nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen med inriktningen att det sedan ska beslutas om på politisk nivå. Ett ökad hållbar tillväxt syftar bland annat till att stärka skogens möjligheter att bidra till en växande bioekonomi och ökat kolupptag.

Förslaget som presenteras i en rapport består av ett nationellt mål men också av siffersatta förslag på hur mycket den årliga skogliga tillväxten bör öka med i kubikmeter fram till år 2050 men även till år 2100. Skogsstyrelsen pekar i rapporten på åtgärder och politiska beslut som måste komma på plats för att målet ska nås.

Ett mål för ökad hållbar tillväxt handlar inte bara om skoglig tillväxt, det handlar också om tillväxtens hållbarhet. Skogsstyrelsen har därför tagit sikte på FN:s globala mål och delmål för en hållbar samhällsutveckling och preciserat att tillväxtens hållbarhet ges inom ramen för en hållbar utveckling i skogen.

Uppdraget har genomförts i dialoger, workshops och hearings med intressenter från skogsbruket, ideella organisationer, myndigheter och forskningsorganisationer.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062