23948sdkhjf

SLU: Regelstommar i trä bästa lösningen

Vad skulle då följderna bli av att alla framtida flerfamiljshus byggs i trä i stället för betong i Sverige? Den frågan har Maximillian Schulte och hans kollegor vid SLU försökt besvara genom simuleringsstudier som har publicerats i tidskriften Journal of Cleaner Production.

I den aktuella studien har forskarna undersökt vad som skulle hända om det virke som behövs för alla nya flerfamiljshus enbart skulle komma från svensk skog. Genom att använda beslutsstödsystemet Heureka har de kunnat simulera vilka avverkningsnivåer som krävs vid användning av regelstomme respektive korslimmat trä. De har också undersökt vilken betydelse den genomsnittliga bostadsytan har: om den är 57 kvadratmeter (som idag), eller om den ökas till 68, eller minskas till 45 kvadratmeter. Svaret var att ett byte från betong till trä endast skulle kräva en liten ökning av virkesuttaget.

– Beroende på vilket trästomsystem vi väljer för att ersätta betong i framtida flerfamiljshus skulle avverkningsnivån behöva öka med endast 0,7–1,6 procent per år jämfört med den genomsnittliga årliga avverkningsvolymen för sågtimmer i Sverige under perioden 2016–2020, förklarar Maximilian.

Den relativt lilla ökningen av virkesuttaget stämmer dock endast om den framtida bostadsytan förblir densamma eller minskar. Trenden är dock den motsatta och den genomsnittliga bostadsytan per person har ökat under de senaste decennierna i Sverige och globalt. Fortsätter denna trend, kombinerat med ökad användning av korslimmad trästomme i flerfamiljshus, skulle klimatfördelen med att ersätta betong med trä försvinna.

– Dessutom skulle användning av korslimmat trä i flerfamiljshus leda till en större förlust av gammal skog i Sverige, eftersom det krävs mer trä per kvadratmeter bostadsyta jämfört med det lättare regelstommesystem som används idag. Det finns däremot andra fördelar med korslimmat trä. Framför allt går det att bygga högre byggnader, vilket kan minska markanvändningen och göra det möjligt att behålla mer gröna ytor, tillägger Maximilian.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078