23948sdkhjf

Sandra har en speciell relation till skogen

Den svenska skogen lockar till både arbete och friluftsliv. Sandra Kolar har hittat balansen mellan SCA-jobbet och bärhinken...

...Med en senvuxen norrländsk skog har SCA de bästa förutsättningarna för att ta fram högkvalitativa träprodukter. På deras anläggning SCA Wood Scandinavia Tunadal finns ett hyvleri, ett måleri och tillverkning av takluckor som levereras till svensk bygghandel. Sandra Kolar är platschef på anläggningen vilket betyder att hon har ansvaret för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen:

– Men också att vi levererar det vi ska till rätt kvalitet och att vi har kontroll på våra kostnader. Så i korthet består mitt jobb till mångt och mycket av att skapa förutsättningar för mina medarbetare på anläggningen att arbeta säkert och leverera det vi ska.

Sandra har en speciell relation till SCA:

– Jag är uppvuxen i Sundsvall och mina föräldrar jobbar på SCA. Jag hade mina första sommarjobb på SCA så jag känner bolaget. Hon studerade till civilingenjör i energisystem i Uppsala och började därefter arbeta som produktionsingenjör på ett pappersbruk. Där fick hon sedan möjligheten att bli sektionschef.

– Jag arbetade en period som projektledare för vindkraft, innan jag började här på SCA då jag ville jobba med produktion igen. Jag trivs med att det är mycket som händer och att arbetsuppgifterna är breda och jag vill också jobba med något som jag anser är hållbart och bidrar positivt till klimatet. Jag tycker dessutom att produkterna inom skogsindustrin är väldigt spännande tack vare råvaran, som vuxit under så lång tid, alla spännande användningsområden och egenskaper som den har och hur den sedan kan användas för att skapa så mycket värde som möjligt.

Intresset för skogen finns också på fritiden:

– Mina fritidsintressen är främst kopplade till natur och friluftsliv. Jag gillar att vandra på sommaren, åka längdskidor på vintern och att spendera tid i skogen med svampkorgen eller bärhinken.

Sandra har engagerade och härliga kollegor, vilket hon tycker är det viktigaste för att trivas på jobbet: 

– Det är motiverande att vi på vår anläggning är en del av hela värdekedjan i det ”stora SCA” – från att produktion på vår anläggning påverkar vilka krav som ställs vid avverkning av skogen och på sågverkens produktion till att pelletsen vi tillverkar av våra biprodukter används som förnybar energi på massabruket. Klimatfrågan är viktig för Sandra och faktiskt en av anledningarna till att hon studerade energisystem och sedan valde att jobba inom skogsindustrin.

– Hos SCA jobbar man med klimatfrågan genom hela värdekedjan, från hur man brukar skogen för att lagra så mycket koldioxid som möjligt, till att de produkter vi tillverkar kan ersätta material som är icke förnybara. Utöver det tycker jag att det är väldigt positivt att SCA är drivande i hur både råvara och skogen kan användas på andra sätt än de mer traditionella för att bidra till minskad klimatpåverkan genom t.ex. utveckling av vindkraftsprojekt eller projektet som pågår kring att kunna använda biprodukter från processen för att tillverka förnybara drivmedel.

Avslutningsvis tycker Sandra att det är väldigt positivt att jobba på ett så pass stort bolag, och att veta att det finns alla möjliga typer av tjänster inom bolaget.

– Så det finns absolut möjligheter att utvecklas om man vill. Om jag blev tillfrågad av en person om hen ska söka ett jobb inom SCA, skulle jag säga att det är ett bra beslut!

Kort om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,7 miljoner hektar i norra Sverige och i Baltikum. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet. SCAs snabbt växande skog binder koldioxid, bolagets produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle och den förnybara fibern kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror. Mer information om SCA hittar du på: SCA - Vi drivs av skogens kraft.

Vi skapar vår framtid idag! Läs mer om hur det är att jobba hos oss på SCA

Se våra lediga jobb: jobs.sca.com/?locale=sv_SE 

Här når du oss om du har frågor: Kontakta oss – SCA

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064