23948sdkhjf

Stora Enso minskar personalstyrkan

Stora Ensos vd Hans Sohlström kommenterar resultatet för 2023 med att Stora Enso för att bibehålla sin konkurrenskraft och tillväxt kommer att fortsätta omstrukturera under 2024 och 2025.

I resultatet framgår att Wood Products fortsätter att påverkas negativt av låg efterfrågan, lägre priser och sjunkande volymer. Även om efterfrågan på träprodukter är fortsatt stabil är den svag på grund av den fortsatta avmattningen i byggnadsbranschen. Efterfrågan på träprodukter har ökat något i Europa, men detta beror främst på att kunderna bygger upp sina lager. 

– Trots den utmanande marknaden under 2023 är jag stolt över att våra team har arbetat hårt för att öka konkurrenskraften och förbättra vår nuvarande otillfredsställande lönsamhet, säger Hans Sohlström. Vi har genomfört ett antal omstruktureringsåtgärder för att stärka vår ställning på marknaden. Detta förväntas öka det årliga operativa rörelseresultatet med cirka 110 MEUR. Även om åtgärderna har åtföljts av en minskad försäljning på cirka 250 MEUR baserat på siffrorna för 2023, anser vi att åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa en långsiktig lönsam tillväxt. För att nå detta var vi tvungna att fatta några svåra beslut. Vi har minskat vår arbetsstyrka med cirka 1 150 medarbetare, och efter nyår har vi presenterat en plan för att stänga en av våra anläggningar för wellpapp i Sverige på grund av minskad efterfrågan.

För att kunna bibehålla vår konkurrenskraft och öka tillväxten kommer Stora Enso att genomföra ett resultatförbättringsprogram med målet att öka det årliga operativa rörelseresultatet med 80 MEUR. Detta kan innebära att personalstyrkan minskas med cirka 1 000 anställda. Personalminskningarna, effektivitetsförbättringarna och synergimöjligheterna skulle påverka alla divisioner och koncernfunktioner. En majoritet av besparingarna kommer att genomföras under 2025. Detta program innefattar inga ytterligare nedstängningar av produktionsanläggningar. Det är svårt men samtidigt nödvändigt för koncernens långsiktiga framgång. Genom vår strategi för att öka lönsamheten och kassaflödet, fortsätter vårt arbete med att göra Stora Enso branschledande.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.111