23948sdkhjf

Trätrend för stommar

Trästommar fortsätter att ta marknadsandelar från konstruktioner i stål och betong.

Enligt statistik från det oberoende marknadsanalysföretaget Prognoscentret har andelen trästommar i stort sett fördubblats sett över en femårsperiod.
– I Sverige kan vi se att andelen trä ökat trendmässigt inom egentligen alla typer av byggnader de senaste åren enligt våra undersökningar, säger Prognoscentrets marknadsanalytiker Thomas Ekvall.

Mellan 2018 och 2023 ökade den totala marknadsandelen för trästommar från 12 till 23 procent, vilket är en ökning med nästan 92 procent på totalen. Ökningen har under den här perioden varit relativt jämn sett till olika segment inom byggsektorn, även om det finns områden som sticker ut extra mycket.
– Starkast har trenden varit inom byggnader som främst efterfrågas av det offentliga som skola och vård, säger Thomas Ekvall, sannolikt ett resultat av dels ett högre klimatfokus hos offentliga beslutsfattare där idag hela 40 procent byggs med trästomme. Större projekt inom industrin byggs alltjämt i hög grad med andra stommaterial än trä men bland mindre projekt, som är fler till antalet, ökar andelen trä tydligt. Det innebär att i takt med att konjunkturen återhämtar sig och fler projekt byggstartas bör volymen träbyggande öka starkare än det totala byggandet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.082