23948sdkhjf

Småföretag inom bygg störst förlorare

En ny undersökning bland Sveriges småföretagare visar att mindre företag inom byggbranschen är en av de stora förlorarna i lågkonjunkturen. Framtidstron är också lägre än i samtliga sektorer.

När företag inom olika branscher har skattat konjunkturen i Småföretagarbarometern är det bland byggföretagen som den upplevs som klart sämst. Konjunkturindikatorn består av omdömen för sysselsättning, omsättning och orderingång. Det totala omdömet för alla branscher ligger på minus 11, att jämföra med det historiska genomsnittet på plus 70. För byggföretagen ligger det på minus 49.

– Småföretagen står inför stora utmaningar för att stärka lönsamheten. Att bli mer kostnadseffektiv och arbeta aktivt med affärsutveckling och om möjligt investera i ny teknik kan stärka företagets konkurrenskraft och dess överlevnad, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank som tillsammans med Sparbankernas Riksförbund och Företagarna har tagit fram undersökning.

Byggföretagen pekar framför allt ut två orsaker till att man inte kan växa – svårigheter att hitta lämplig personal och en svag efterfrågan.

– Följdeffekterna hos småföretagen blir försämrad lönsamhet, minskad likviditet och ett lägre sparande, vilket tyvärr ofta drabbar den enskilde företagarens privatekonomiska situation, säger Björn Elfstrand, vd, Sparbankernas Riksförbund.

Småföretagarbarometern - Infogram

I de flesta branscher råder en viss optimism om att konjunkturen kommer vända. Men inom bygg är bilden delad. Ungefär en fjärdedel av företagen tror på en förbättrad konjunktur och lika många på en försämrad vilket är lägre respektive högre än i andra branschen. Även när det kommer till orderingång och omsättning är det färre som tror på en ökad orderingång.

– Småföretagen har visat en otrolig motståndskraft under tidigare kriser, men den nuvarande kostnadskrisen har verkligen satt dem på prov.

Småföretagarbarometern - Infogram

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078