23948sdkhjf

Agenda 21 vill styra mera

Skogsägarnas Riksförbund reagerar mot en del tankar som rör framtiden i det fortsatta arbetet med Agenda 21 i Sverige. Det verkar som om marknaden krav nu ä...

Skogsägarnas Riksförbund reagerar mot en del tankar som rör framtiden i det fortsatta arbetet med Agenda 21 i Sverige. Det verkar som om marknaden krav nu är på väg att bli lika viktiga som lagstiftningens. Skogsägarnas Riksförbund anser då att det är viktigt att samhället och staten tillhandahåller faktakunskaper och för en miljöpolitik som kan stabilisera marknadens krafter.Skogsbranschen erbjuder exempel med en näringspolitik som har inlagda miljömål. Däremot har marknaderna kring städerna en sämre förståelse för de areella näringarnas villkor. Betänkandet talar om nya planerings- och beslutsformer i skogsbruket för att bevara den biologiska mångfalden. Detta tolkas av förbundet som att dagens skyddsformer och omfattande planering för markanvändningen på kommunal nivå inte gertillräcklig styrning. Sådana signaler är dåligt ägnade att stimulera ett fortsatt samarbete i Agenda 21-arbetet. (Pressmeddelande)

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093