23948sdkhjf

Sverige: Timmersortering i drift vid SCAs nya sågverk i Munksund

Nu löper de första stockarna genom timmersorteringen och barkmaskinen vid SCAs nya sågverk i Munksund utanför Piteå. Det lär vara Norrlands största sågi...

Nu löper de första stockarna genom timmersorteringen och barkmaskinen vid SCAs nya sågverk i Munksund utanför Piteå. Det lär vara Norrlands största såginvestering. Med hjälp av tredimensionell mätning och avancerad produktionsstyrning kommer såväl sågutbyte som kvalitet att förbättras väsentligt. - Den norrbottniska furan är senvuxen och har god kvalitet, säger Sven Erik Pääjärvi, produktionschef p Munksunds sågverk. Nu bygger vi en anläggning som klarar att fullt ut ta vara på den fina råvaran och som kan förbereda produkterna för vidareförädling för snickerier, golvtillverkare och andra kunder med höga krav. I Munksund utanför Piteå pågår just nu norra Sveriges största sågverksinvestering under 1990-talet. SCA bygger vad som i praktiken är ett helt nytt sågverk, en investering på 400 miljoner kronor, med dubbelt så stor kapacitet som det gamla. Det nya sågverket kommer att bli ett av Sveriges modernaste.Den 21 april visades anläggningen upp för bl a intressenter och massmedia. Hela det nya sågverket beräknas tas i drift i början av september. Den nya timmersorteringen är utrustad med en mätram som mäter stockarna i tre dimensioner och som för varje stock registrerar diameter, ovalitet, krokighet och bulighet, vilket direkt ger underlag för hur stocken skall sönderdelas. De barkade stockarna sorteras sedan i upp till 50 olika sortiment, vilket ger goda möjligheter att välja absolut rätt råvara för långa serier av speciella produkter. De två nya såglinjerna har också tredimensionella mätramar i sågintaget. Med hjälp av dessa kan stocken automatiskt vridas så att bästa kvalitetsutbyte och ekonomi uppnås. Det sågade virket går sedan vidare till två nya hyllsorteringslinjer, där virket kvalitetssorteras automatiskt. Hyllsortering innebär att virket hanteras skonsamt och minskar risken för skador på de färdiga produkterna. Slutligen byggs tjugo nya kammartorkar där virket torkas med hjälp av ånga, den så kallade Relax-metoden. Den innebär en skonsam uppvärmning och torkning, som väsentligt minskar risken för att virket spricker eller slår sig. - Med den här anläggningen kan vi producera trävaror som är anpassade för de mest krävande kunderna, möbel- och limfogstillverkare och företag som producerar dörrar, fönster och massiva trägolv, säger Ulf Larsson, chef för Munksunds sågverk. Samtidigt uppnår vi en produktivitet av världsklass. Vi kommer att kunna producera trävaror som till funktion och kostnad är konkurrenskraftiga mot alternativa material som plast, aluminium och fiberplattor. - Svenskt skogsbruk är beroende av en konkurrenskraftig sÂgverksindustri och med det nya sÂgverket i Munksund anser vi oss kunna möta nästa århundrade med tillförsikt. Timmersortering och barkning är redan i drift. De nya såglinjerna är monterade och där installeras nu styrsystem och elektronik. Montage av den nya råsorteringen pågår och provkörning av såglinjer och råsortering kommer att ske i början av maj. Tolv av de nya kammartorkarna är redan färdiga och i drift. Bygget av de åtta återstående pågår. I början av september skall hela det nya sågverket vara i drift. - Projektet framskrider väl, säger Ulf Larsson. Vi ligger före tidsplanen och vi håller kostnadsramen. Det är framför allt lokala företag i Piteå med omnejd som varit engagerade i montage och uppförande av de nya byggnaderna. Investeringen har inneburit ungefär 100 årsarbeten och som mest har ca 150 personer varit sysselsatta i projektet. Fakta SCA Forest and Timbers nya sågverk i Munksund: Produktion: 265.000 m3 sågad vara Timmerförbrukning: 585.000 m3 talltimmer Torkkapacitet: 265.000 m3 inklusive 80.000 m3 nedtorkat (Woodnews) (BMH)

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063