23948sdkhjf

Fortsatt motvind för storsågarna

NTT Trä 13 3/9 99Första halvåret blev tungt för sågverken hos de börsnoterade skogsindustrierna eftersom marknaden för sågade varor fortfarande är besv...

NTT Trä 13 3/9 99Första halvåret blev tungt för sågverken hos de börsnoterade skogsindustrierna eftersom marknaden för sågade varor fortfarande är besvärlig. Trots att furuproduktionen begränsats finns det fortfarande en överproduktion i de nordiska länderna vilket medför låga priser. Men efterfrågan betraktas som stabil och under resten av året förväntas tendensen bli svagt positiv, trots fortsatta problem på marknaderna för nordisk furu. AssidomänRörelseresultatet för Timber och Wood Products uppgick för första halvåret till -39 Mkr (-1) Försämringen förklaras främst av den negativa prisutvecklingen för sågad furu. Levererade volymer sågade varor ökade med 2 procent och uppgick till 624 000 m3.I förhållande till första kvartalet förbättrades resultatet under andra kvartalet med 7 Mkr. SCA Affärsområdet Skog och Träs resultat försämrades från 376 till 313 Mkr första halvåret jämfört med samma period förra året.Både sågverksrörelsen och skogsrörelsen visade ett lägre resultat på grund av lägre försäljningspriser på sågade trävaror och massaved.Storaenso Trävarurörelsens resultat betraktas som otillfredsställande, främst beroende på svårigheter på de nordiska furumarknaderna och på lönsamhetsproblem vid de svenska sågverken. Omsättningen var 306,3 miljoner euro (+24%) och rörelseresultatet 14,5 miljoner euro (+190%).Under andra kvartalet levererades 1,24 miljoner m2, en ökning med 20 procent jämfört med årets första kvartal.Rottneros rörelseresultat blev -23 Mkr (-19). Sågverket i Rockhammar noterade ett resultat på 15 Mkr (-2). I resultatet för sågverket i Rockhammar ingår dock ersättningar på ca 20 Mkr från försäkringarna för det justerverk som totalförstördes i branden i februari.UPM-KymmeneHos UPM-Kymmene Timber försämrades lönsamheten jämfört med första halvåret i fjol på grund av prisfallet på sågade trävaror. Ökande efterfrågan under andra kvartalet förbättrade lönsamheten.Inom koncernen producerades 943 000 (1 076 000) kubikmeter sågade trävaror och 367 000 (382 000) kubikmeter plywood. Minskningen av volymen sågade trävaror berodde huvudsakligen på att det franska sågverket Ferdinand Braun avyttrades i slutet av 1998. För plywoodproducerande Schauman Wood var lönsamheten fortfarande god, även om den var sämre än ett år tidigare. Efterfrågan på plywood ökade mot slutet av perioden, och lönsamheten förbättrades från första till andra kvartalet. Speciellt livlig har efterfrågan på granplywood varit.Nästa årsskifte förenas såg- och plywoodindustrin till ett enda affärsområde, UPM-Kymmene Wood Products.Rolf Nilsson Blick

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094