23948sdkhjf

Internationellt limsymposium med höga ambitioner

NTT Såg 13 24/9 -99Casco Wood Adhesives, som tillverkar limmer för allehanda applikationer, genomförde den 8 - 10 september ett synnerligen ambitiöst sympos...

NTT Såg 13 24/9 -99Casco Wood Adhesives, som tillverkar limmer för allehanda applikationer, genomförde den 8 - 10 september ett synnerligen ambitiöst symposium med limträ i fokus.Casco ingår i Akzo Nobelsfären vilket möjligen är en förklaring till att man förlagt symposiet till Loka Brunn, ett par tre mil norr om Karlskoga. Till Loka Brunn kom ett hundratal deltagare för att få sig till livs en dagsaktuell beskrivning av teknik, marknad och miljö.Och eftersom huvuddelen av deltagarna kom utifrån, måste valet av konferensanläggning betraktas som en fullträff. I Loka Brunn har tiden stått still samtidigt som förutsättningarna för att byta erfarenheter och kunskaper är fullt tillräckliga.Casco Adhesives är nu, hävdar divisionschefen Lennart Olsson, störst i Europa på industriella trälimmer. Han kom till Loka Brunn direkt från USA som han ser som nästa stora tillväxtområde och uppgav att företaget expanderar kraftigt delvis som en följd av att marknaden ökar, men även beroende på att man tagit marknadsandelar från sina kolleger.På agendan fanns en hel rad inslag för att göra deltagarna kunniga om vad som sker och varför. Branschfolk, kunder och tillresta medarbetare, från 12 länder informerades om hur de viktigaste marknaderna ser ut, hur de utvecklas och vad man gör i huset för att underlätta vardagens lunk för brödfödan.Där berättade till exempel dr Schmitt från Tyskland om hur nya livsstilar, som en följd av det allt mer ekologiska tänkandet, och behov påverkar byggandet i Tyskland. Men även marknaden i Japan och USA presenterades, liksom nya produkter, testmetoder för olika krav och miljörön.Symposiet hade naturligtvis även andra syften. Där gavs en fyllig bild av företaget och dess position i omvärlden. Men dessutom användes pauserna mellan föredragningarna för informella träffar över nationsgränserna där faktiskt åtskilliga praktiska problem ventilerades och förslag till lösningar framfördes. Behovet av personliga kontakter tillgodosågs på ett sätt som de flesta föreföll trivas väl med.Sittningarna kompletterades av en utflykt till Cascos tillverkningsenhet i Kristinehamn, fingerskarvanläggningen på Valåsens sågverk och Alfred Nobels residens i Karlskoga.ROLF NILSSON BLICK

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078