23948sdkhjf

Trätek koncentrerar till tre FoU-områden

NTT Trä 15 1/10 -99Sedan Ulla Grönlund tillträdde som VD för Trätek har mycket hänt. Verksamheten koncentreras till tre FoU-områden. Trätek nyetablerar ...

NTT Trä 15 1/10 -99Sedan Ulla Grönlund tillträdde som VD för Trätek har mycket hänt. Verksamheten koncentreras till tre FoU-områden. Trätek nyetablerar dessutom i Växjö och lägger ned enheten i Jönköping.I februari påbörjades arbetet med att förändra Träteks organisation. Styrelsen önskade att verksamheten skulle koncentreras till färre, men mer angelägna, forskningsområden. Under oktober står den nya organisationen klar. Trätek har fokuserat på tre områden, där forskning och utveckling bedöms viktiga för uppdragsgivarna - sågverk, träindustrin och samhället - som äger 60 respektive 40 procent av institutet.De bakomliggande orsakerna till önskemålen om en omstrukturering är att stärka Träteks och industrins konkurrenskraft och kunna erbjuda bättre service till sågverk och träindustrier. - De tre forskningsprogrammen täcker in hela kedjan från skogen till färdiga produkter, säger VD Ulla Grönlund.De tre områdena som Trätek ska prioritera framöver är trä i tillverkning, trä och miljö samt trä i produkter och byggande. Dessa områden har dessutom delats in i två eller fler program, med en person som programansvarig för varje. Birgit Östman blir förutom ansvarig för brand även forskningsledare för hela Trätek, med en samordnade roll både internt och gentemot uppdragsgivarna. Ett program som åter har kommit i fokus är limning, som sorterar under trä i tillverkning och kommer att ledas av Owe Lindgren. Där ska Trätek fokusera nya limningstekniker.Det mesta inom området trä i byggande ligger vid enheten i Skellefteå, i Stockholm bedrivs mest normarbete som Eurocode.Trätek kommer även fortsättningsvis att jobba med kunskapsuppbyggnad och forskningsuppdrag från enskilda företag och företagsgrupperingar. Ytterligare en viktig förändring av Trätek som genomförs under hösten är att kontoret i Jönköping läggs ned. Från 4 oktober etableras en enhet i Växjö. Där ska ett utbrett samarbete med universitetets nya satsning på skog och trä inledas. Platsansvarig för kontoret i Växjö blir Jan Oscarsson, som närmast kommer från Almi. - Vi håller just nu på att välja bland drygt 80 sökande till de fyra - fem platser som det inledningsvis blir, säger Ulla Grönlund. Inom en inte allt för avlägsen framtid räknar Ulla Grönlund med att ett 20-tal personer ska jobba vid Trätek i Växjö. Utvecklingen beror av hur snabbt finansiering för tjänsterna kan ordnas. Trätek avvaktar också utvecklingen av institutionen på universitetet innan de beslutar vilken inriktning enheten och de anlitade forskarna ska ha. - En tänkbar lösning är att de har en delad tjänst mellan högskolan och Trätek och jobbar med forskning på högskolan och kunskapsspridning på Trätek, säger Ulla Grönlund.Idag har Trätek 85 anställda, varav runt 60 finns i Stockholm och 20 i Skellefteå samt fem i Jönköping, som kommer att lyda under Växjö.Träteks FoU-program och programchefer:Trä i tillverkning ? Sortering: Stig Grundberg, Skellefteå? Torkning: Anders Rosenkilde, Stockholm? Limning: Owe Lindgren, Skellefteå? Verksamhetsutveckling (både internt och externt): Ingemar Ekdahl, StockholmTrä och miljö har två forskningsprogram miljöbedömningar och emissioner. Anna Jarnehammar på Trätek i Stockholm ansvarar för båda dessa.Trä i produkter och byggande ? Beständighet: Ralph Nussbaum, Stockholm? Brand: Birgit Östman, Stockholm? Bygg: Ingalill Tengman, Skellefteå.CHERA WESTMAN

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062