23948sdkhjf

Full fart på trä- och bygghandeln

NTT Trä 15 1/10 -99Det går allt bättre för Sverige. Den starka privata konsumtionen har fått Handelns Utredningsinstitut (HUI) att skriva upp tillväxtprog...

NTT Trä 15 1/10 -99Det går allt bättre för Sverige. Den starka privata konsumtionen har fått Handelns Utredningsinstitut (HUI) att skriva upp tillväxtprognosen för den svenska ekonomin med 3,6 procent i år och nästa år.Möbelhandeln fortsätter öka, om än i något mindre grad, dessutom kommer handeln med trä- och byggvaror igång rejält efter tre år med minskande handel.Förra året ökade den privata konsumtionen med 2,4 procent, den dittills högsta under 90-talet. Fortsatt låga räntor, ökande realinkomster och regeringens löfte om sänkta skatter får konsumtionen att öka med 3,5 procent i år. HUI spår en fortsatt förstärkt tillväxt även nästa år.Detaljhandeln ökarDetaljhandeln svarar för en tredjedel av den totala privata konsumtionen och kommer att öka med 4 respektive 4,5 procent i år och nästa år.Av detaljhandeln ökar dagligvaruhandeln med blygsamma 1,5 respektive 1 procent medan sällanköpshandeln (där möbelhandeln ingår) fortsätter att öka kraftigt. Förra året var ökningen 9 procent, nu spår HUI att den ökar med ytterligare 6,5 respektive 8,5 procent.Plus för möblerMöbelhandeln som de senaste tre åren ökat volymen med 10 procent och mer per år fortsätter att öka, men med en lite försiktigare takt. I HUIs snabbindex är prognosen 5,5 respektive 8 procent i år och nästa år.Även för partihandeln pekar prognoserna fortsatt uppåt, efter fyra år med siffror mellan 3 och 4 procent väntas försäljningsvolymen öka med 4 respektive 5 procent.Virke ökar kraftigtEfter fem svaga år, de tre senaste med minskad konsumtion, ökar nu efterfrågan på virke och byggprodukter kraftigt igen. 6 procent i år och 9 procent nästa år enligt HUIs prognoser.Produktivitetsutvecklingen inom den svenska industrin är dock på väg att avstanna. Hittills under 1990-talet har industrin visat en rekordsnabb ökning av produktiviteten. 1990-98 ökade industrins produktion med 32 procent trots minskad sysselsättning. I år beräknas ökningen stanna på bara 0,5 procent.Krister Vallsten

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078