23948sdkhjf

Moelven bildar råvarubolag med svenska sågverk

NTT Trä 15 1/10 -99De svenska träindustrikoncernerna Bergkvist-Insjön och Karl Hedin bildar ett gemensamt råvarubolag tillsammans med norska Moelven.Till VD...

NTT Trä 15 1/10 -99De svenska träindustrikoncernerna Bergkvist-Insjön och Karl Hedin bildar ett gemensamt råvarubolag tillsammans med norska Moelven.Till VD för nybildade Weda Skog AB har utsetts Lars-Erik Eld som nu lämnar sitt uppdrag som VD för Sågverkens Riksförbund efter åtta år.Avsikten med det nya bolaget är att tillförsäkra de tre koncernernas en långsiktig och rationell råvaruförsörjning till sina sågverk.? Det tar en tid att bygga upp en ny verksamhet, men vi räknar med att komma igång ordentligt under nästa år, säger Lars-Erik Eld.Exakt hur den nya organisationen ska se ut är inte klart, men tanken är att sammanföra de olika bolagens råvaruorganisationer i det nya bolaget.Eld går vid nyår?Det är inte heller helt klart när Lars-Erik Eld själv kan gå över till det nya bolaget, han kommer att ta upp en diskussion med styrelsen för Sågverkens Riksförbund och tycker själv att årsskiftet är en lämplig tidpunkt att lämna över sitt uppdrag.Weda Skog AB får sitt säte i Karlstad, för Eld känns det nu som att flytta hem igen, trots att han ursprungligen är dalmas.? Jag har arbetat inom skogen och i Värmland i ett antal år innan jag hamnade i Stockholm, så visst känns det lite som att flytta hem igen, säger Eld.SamordningsvinsterDe tre koncernerna räknar med betydande ekonomiska effekter genom samordningen. Bland annat genom att undvika korstransporter som varje år kostar skogsbruket och industrin betydande belopp.Weda Skog beräknas att köpa upp cirka tre miljoner kubikmeter sågtimmer per år.Sågverken inom Karl Hedin AB som finns i Karbenning och Krylbo producerar 290 000 kubikmeter sågade trävaror per år. Koncernen vidareförädlar också trävaror i egna hyvlerier och emballagefabriker.Bergkvist-Insjön producerar cirka 200 000 kubikmeter per år och Moelvens sex sågverk i Sverige producerar tillsammans cirka en miljon kubikmeter sågade trävaror.Krister Vallsten

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.36