23948sdkhjf

Hela byggmarknaden på uppgång

NTT Såg 15 22/10 -99De totala bygginvesteringarna växer med 6 procent i år och 8 procent nästa år, spår Byggentreprenörerna.Byggentreprenörernas senaste...

NTT Såg 15 22/10 -99De totala bygginvesteringarna växer med 6 procent i år och 8 procent nästa år, spår Byggentreprenörerna.Byggentreprenörernas senaste prognos för byggandet presenterades den 14 oktober. För kommersiella lokaler är investeringsnivån den högsta någonsin och tillväxttakten är samtidigt på en mycket hög nivå.Även bostadsbyggandet uppvisar en god tillväxttakt. Nivåerna på bostadsbyggandet är dock fortfarande extremt låga, konstaterar Byggentreprenörerna. Igångsättningen av nya bostäder ökar några tusen till 17 000 år 2000 men är fortfarande Europas lägsta siffror. Antalet påbörjade bostäder enligt SCB, Statistiska Centralbyrån var jan-juli i år 5 571 att jämföra med 5 406 första halvåret förra året och 4 749 år 1997. Prognosen för bostadsbyggandet ligger på en 15-procentig årlig ökning både för 1999 och 2000 jämfört med 1998. Det gäller såväl nyproduktion som ombyggnad. Övrigt privat husbyggande ökar med 8 respektive 10 procent.Industrins bygginvesteringar har utvecklats svagt några år och minskar även i år något till följd av den korta konjunktursvackan under hösten 1998. Nu växer industriproduktionen markant vilket ger ökade investeringar nästa år. Byggandets utveckling är geografiskt ojämnt fördelad över landet. Stockholms byggmarknad står i en klass för sig både vad gäller nivå och utveckling. Öresundsregionen har dock äntligen börjat röra på sig utanför de stora infrastrukturprojekten. Även i andra större städer finns en god utveckling. Stora delar av landet med en sjunkande befolkning går dock en osäker byggkonjunktur till mötes.BOSSE RUNDKVIST

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094