23948sdkhjf

Bostadsbyggandet ökar - Men den totala uppgången är låg

Enligt Sveriges Byggindustri och preliminär statistik från SCB så ser det någorlunda hoppfullt ut för det svenska byggandet. Någon byggboom förutspås in...

Enligt Sveriges Byggindustri och preliminär statistik från SCB så ser det någorlunda hoppfullt ut för det svenska byggandet. Någon byggboom förutspås inte, men Sveriges Byggindustri skriver i sin prognos att bottennivån förbostadsbyggande äntligen tycks vara passerad.Trots tvära kast i byggmarknadens olika sektorer räknar Sveriges Byggindustrier (tidigare Byggentreprenörerna) med en fortsatt tillväxt i de totala bygginvesteringarna på en nivå runt fem procent.I sin prognos "Byggkonjunkturen 1/2000" ger Sveriges Byggindustri en ganska ljus bild av framför allt bostadsbyggandet. SCBs statistik för 1999 är inte helt klar, men den välgrundade prognosen för året pekar på en ökning från 12 000 till 15 000 påbörjade bostäder, en ökning på 25 procent jämfört med 97 och 98. Särskilt gynnsam har utvecklingen varit på småhussidan och detär också där den största ökningen beräknas ske framöver.Neråt för anläggningarAndra sektorer inom byggandet utvecklas inte lika gynnsamt. Inom ROT-sektorn och den sektor som benämns Övriga hus (här återfinns bland annat fastighetsförvaltning, fritidshus och handel) väntas en svag uppgång. Inom sektorerna Industrilokaler och Anläggningar görs bedömningen att denvikande kurva som redan inletts tyvärr kommer att fortsätta neråt. Sysselsättningen i branschen påverkas naturligtvis av att de totala bygginvesteringarna ökar. Men trots att det under några år varit fråga om en förbättring så anses det ännu inte vara risk för arbetskraftsbrist. Arbetslösheten i branschen väntas minska men ligger ännu på 13,5 procent. I prognosen räknar Sveriges Byggindustrier med att det kommer att behövas ytterligare 7 000 personer i år och 5 000 personer under 2001. Ett problem på längre sikt är emellertid att medelåldern är för hög. Därför har man satsat hårt på rekrytering och det arbetet ska gå vidare.Pessimistiska företagTrots den förhållandevis muntra läsning som prognosen och statistiken innebär är företagen i branschen fortsatt pessimistiska. I Konjunkturinstitutets barometer har företagens förväntningar skruvats ner. Av erfarenhet vet man emellertid att svaren har en tendens att vara överdrivet negativa. Räknar man på detta utifrån tidigare barometrar så kan svaren ändå i slutändan tolkas som att även företagen är optimistiska.KLAS BJÖRNSTEDT

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.111