23948sdkhjf

Mest röda siffror även 1999

Stora Enso stod för bästa resultatetTrots att granpriserna kunde höjas något förra året, blev inte heller de stora sågverkens årsresultat för 1999 till...

Stora Enso stod för bästa resultatetTrots att granpriserna kunde höjas något förra året, blev inte heller de stora sågverkens årsresultat för 1999 tillfredsställande. För undantaget svarade Stora Enso där resultatet för området trävaror blev avsevärt bättre än för 1998.Under året förbättrades marknadsläget för granvaror successivt med mindre lager som följd. Däremot pressades de flesta marknaderna för furu fortfarande av överutbud med lägre priser som följd. Dock anses furupriset nu ha planat ut och förväntas stärkas under året. Assidomän städade ordentligt i garderoberna och skrev ned anläggningstillgångar inom affärsområdet wellpapp och wellpappråvara med drygt 1,5 Mkr (miljoner kronor). Trots detta blev helårsresultatet sämre än väntat. Resultatet efter finansnetto, före nedskrivningen, minskade från 1 004 till 839 Mkr.När bokslutet presenterades uppgav Gunnar Palme, VD och koncernchef, att koncernen kan tänka sig att särnotera skogsverksamheten, dit han även möjligen kan komma att släppa in andra ägare. Nettoomsättningen för området Wood Products & Timber ökade med 3 procent till 2 556 Mkr medan däremot rörelseresultatet minskade från +8 till -53 Mkr.I rapporten påpekas att granbearbetande Niab Hestra samt Hestra Sågverk till Vida och att Assidomäns strategi för såg- och träsidan nu är inriktad på furu.Graninges rörelseresultat sjönk från 646 till 639 miljoner. Koncernens omsättning ökade dock från 2 969 till 3 394 miljoner kronor.Leveranserna från Graninges sågverk minskade från 569 000 till 554 000 kubikmeter delvis beroende på begränsningar i Bollsta sågverk i samband med att den nya såglinjen drogs igång.Volymen hyvlat virke ökade från 17 till 24 procent, vilket medförde att medelpriserna för leveranserna trots förändringar i växelkurserna kunde förbättras med 5 procent.Holmen (före detta Modo) ökade till resultat efter finansiella poster från 2 338 Mkr till 2 404 Mkr. Fjärde kvartalet ökade resultatet från 620 till 631 Mkr. Efter skatt minskade resultatet från 2 504 till 1 814 Mkr.Iggesunds Timbers rörelseresultat minskade från -59 till -66 Mkr under det att leveranserna ökade med fem procent under året.Stora Ensos nettoomsättning steg med 1,4 procent till 10 636 Meur (miljoner euro) på grund av ökade leveranser och högre priser, särskilt för massa och sågade trävaror. Nettoomsättningen för trävaror ökade med 55 procent till 1 140 Meur på grund av stora leveranser och genom förvärvet av Holzindustrie Schweighofer. Koncernen levererade 4 637 000 kvadratmeter trävaror och avdelningens rörelseresultat ökade från 11,1 till 40,2 Meur. Synergieffekterna realiserades i större utsträckning än förväntat och uppgick till 23 Meur. SCAs resultat efter finansiella poster förbättrades med 16 procent till 5 521 Mkr och blev det högsta någonsin. Koncernens sågverk ingår (tillsammans med skog, massa och trähaltigt tryckpapper) i det nybildade affärsområdet Skogsindustriprodukter vars rörelseresultat ökade från 2 046 till 2 123 Mkr. För Skog och Trä var rörelseresultatet 5 procent lägre än under 1998.Rolf Nilsson Blick

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08