23948sdkhjf

Vanern Timber närmast till försäljning

Ackordscentralens Börje Andersson handlägger konkursen i Fagerlid Industrier: - Det pågår förhandlingar om försäljning av samtliga enheter inom koncernen...

Ackordscentralens Börje Andersson handlägger konkursen i Fagerlid Industrier: - Det pågår förhandlingar om försäljning av samtliga enheter inom koncernen. Den som förmodligen kommer att säljas först är sågen Vanern Timber i Billingsfors. Går det riktigt bra blir det ett avslut inom 14 dagar.De svenska sågverken står stilla eftersom råvarulagret är förbrukat och ingen vill leverera timmer. Det gäller Fagerlig Såg där bristen i konkursen var 97 miljoner kronor, Forsviks Skogar minus 25 miljoner, Götene Träindustri minus 84 miljoner, Knivsta Trä i Knivsta 20 - 25 miljoner, Nyhammar Trä minus 25 miljoner, Vanern Timber minus 117 miljoner och limträfabriken Fagerlid Gluelam minus 33 miljoner kronor. Därtill kommer en brist i moderbolaget Fagerlid Industrier på 397 miljoner kronor.Sammantaget rör det sig alltså om en brist i boet på 800 miljoner kronor.- Värdet på produktionsanläggningarna är lägre än det bokförda värdet, säger Börje Andersson. Det är en anledning till bristen i konkursboet.- Marknaden står ju inte direkt och ropar efter begagnade sågverksmaskiner. Sågverkens värde beror på mängden av den råvara som de kontrollerar.Borgensåtaganden som finns upptagna i moderbolaget finns även med hos dotterbolagen. Hur stora åtaganden som ska lösas in är oklart i dagsläget. Löneskulden som är upptagen förutsätter också att alla anställda får lön hela sin anställningstid. Skulden minskar om de får ett annat jobb.- Sannolikt kommer bristen om man tar hänsyn till allt detta att hamna på 600 till 700 miljoner kronor, bedömer Börje Andersson. En revisionsbyrå ska utreda eventuella konsekvenser av att driften pågått så länge med förlust. En kontrollbalansräkning måste upprättas när bolaget är likvidationspliktigt enligt aktiebolagslagen. Om det är gjort ska Ackordscentralen få veta när utredningen är klar, vilket beräknas ta sex månader.Konkursen berör endast de svenska sågverken och limträfabriken, men konkursförvaltaren försöker även hitta nya ägare till de båda plywoodfabrikerna Mälarply och Vänerply samt de båda finska sågverken Aureskoski och Lapuan Saha i Parkano som ingår i koncernen. - De båda finska bolagen kommer sannolikt att vara sålda före utgången av mars månad, tror Börje Andersson. Bosse Rundkvist

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.112