23948sdkhjf

Minska koldioxidutsläppen – bygg mer i limträ

Vi vet att fortsatt höga koldioxidutsläpp kan få ödesdigra konsekvenser för vår planet, liksom att utsläppen kan minskas kraftigt genom att vi bygger mer i limträ. – Det krävs ett radikalt nytänkande i branschen för att den här kunskapen ska få konkreta effekter på hur vi bygger, säger Johan Fröbel på branschorganisationen Svenskt Trä.
Hur stora de positiva effekterna av träbyggande kan blir för klimatet redovisas i en aktuell rapport som Sveriges Byggindustrier låtit KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet utföra.

– Den visar att klimatpåverkan under byggprocessen är ungefär hälften så stor för en träbyggnad som för motsvarande byggnad i betong. Vi vet också att tillverkning av ett ton stålbalkar släpper ut 2,4 ton koldioxid, medan lika mycket trä istället lagrar 1,2 ton, vilket gör att trä har en positiv klimatpåverkan, säger Johan Fröbel, chef distribution och teknik på Svenskt Trä.

Detta innebär till exempel att ett fyravåningshus med trästomme lagrar 150 ton koldioxid, vilket motsvarar 500 resor med bensindriven personbil mellan Ystad och Haparanda. Förutom att trä är en förnybar råvara har materialet alltså en direkt påverkan på våra möjligheter att bygga framtidens hållbara samhälle.

– Med tanke på allvaret i situationen kan man tycka att alla skulle välja trä som konstruktionsmaterial, men trots att vi har en lång trätradition i Sverige och skogen ofta finns direkt utanför fönstret, bygger vi endast cirka tio procent av flervåninghusen i trä, säger Johan Fröbel.

Den siffran är förstås alldeles för låg utifrån ett klimatperspektiv och Johan Fröbel efterlyser ett paradigmskifte hos alla som har makt att påverka hur vi bygger.

– Jag tycker att Sverige med våra unika förutsättningar ska vara den självklara ledaren i världen när det gäller klimatoptimerad byggteknik. Vi vet att koldioxidutsläppen är ett stort hot mot vår planet och att vi kan minska dem kraftigt genom att bygga i trä, så vad är det som hindrar oss?

Fotnot: Svensk Byggindustriers rapport ”Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med massiv stomme av trä” finns att läsa på

www.sverigesbyggindustrier.se/klimat/byggandetsklimatpaverkan__6386#livscykelberäkning av klimat
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063