23948sdkhjf

Vida går bra trots prispress

Sågade varor har fortsatt god efterfrågan

Rörelseresultatet för första halvåret är 434 miljoner kronor, jämfört med 478 miljoner under motsvarande period 2018. Ett fortsatt bra resultat, som dock påverkats negativt av en sämre prisnivå för sågade trävaror. Konsumtionen av trävaror är fortsatt god men produktionen är på en högre nivå vilket rubbat balansen. Det är främst produktionen i Centraleuropa som ökat med anledning av stora angrepp av barkborre.

Läs också: Setra säljer Rolfs såg

Konjunkturen för sågade trävaror har varit fortsatt god under perioden, vilket tillsammans med gynnsamma valutakurser har genererat fortsatt goda marginaler. Prisnivån för sågade trävaror har dock successivt försämrats under perioden, en försämring som förväntas fortsätta under hösten. Affärsområdet Packaging har haft hög beläggning, framför allt beroende på hög efterfrågan från fordons- och verkstadsindustrin. Samtliga enheter producerar med full kapacitet.

Expansionen på modultillverkning av lägenheter fortsätter, men uppstartskostnader, ojämn beläggning och högre råvarukostnader har gjort att ekonomin under perioden inte varit tillfredsställande, enligt Vida.

Vida ser en fortsatt god lönsamhet för företaget under 2019. Prisnedgången för trävaror gör dock att lönsamheten försämras under andra halvåret 2019, något som till viss del kompenseras av högre produktivitet och en lägre kostnad för råvaran. De negativa effekterna av Brexit och upptrappat handelskrig i delar av världen har och kommer att påverka bolaget, konstaterar man från Vida. I det längre perspektivet påverkas resultatet av konjunktur- och valutasvängningar.

Under våren har Canfor Corporation förvärvat 70 procent av aktierna i Vida. Vida fortsätter som ett självständigt bolag och med lokal ledning. Effekterna av de förväntade synergierna för försäljning av trävaror på export följer plan. Med alla produktivitetsförbättringar som sker i våra anläggningar samt de väl fungerande inköps- och säljorganisationerna ser vi fortsatt positivt på Vidas utveckling på både lång och kort sikt. Vi fortsätter fokusera på det vi själva kan påverka såsom ökad produktivitet och en attraktiv produktmix.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.047