23948sdkhjf

Trä & Teknik blir scen för Agenda 2030

Träindustrin pratar viktiga hållbarhetsmål i Göteborg

Vid Trä & Teknik i Göteborg den 8 - 11 september 2020 kommer Agenda 2030 vara en grund för många av budskapen från branschen.

– Trä har en enorm medvind just nu, säger Svenskt Trä:s vd Matthias Fridholm. Det finns en tydlig färdplan mot 2025 och framåt, som blir en utgångspunkt för vad vi gör under Trä & Teknik.

Mathias Fridholm berättar att Svenskt Trä har valt ut de punkter i Agenda 2030 där man i första hand vill uppmärksamma träindustrins möjligheter att ge avtryck.

– Hållbara städer, byggda av förnybar råvara och som binder koldioxid är en framtid som redan är på väg och utvecklas snabbt. Här har vi ett budskap som redan är etablerat, men där mycket händer nu och de närmaste åren. Hotell och stora kontorshus byggs nu i trä, och ett projekt som Timber on top, att bygga med trä ovanpå existerande byggnader, är ett väldigt intressant sätt att förtäta våra växande städer.

Ett hållbarhetsmål där Matthias Fridholm ser en styrka hos svensk träindustri är arbetsvillkor och tillväxt.

– Här har träindustrin starka budskap. Vi kan bygga hus på fabrik, med automation i stället för slitande arbetsmoment och med både bättre säkerhet och ökad jämlikhet. Dessutom får man arbetstillfällen till stor del i glesbygd.

Ett annat kärnområde för träindustrin och Svenskt Trä är Globala partnerskap.

– Vi har starka internationella samarbeten. Ett exempel är Kina, där det byggs oerhört mycket och där man har en stark tradition av industriell produktion. Grupper från Kina har varit här och velat lära om träbyggande, och vi ser en utveckling som kan komma att betyda mycket både för klimat och för utveckling av arbetsvillkor.

Ett ytterligare område där trä kan komma att spela en växande roll är hälsa och välbefinnande.

– Där finns det mycket kring återhämtning och koncentrationsförmåga där man tycker sig ha sett positiva effekter av trä, men det saknas till stor del vetenskapliga belägg. Här behövs mer forskning för att få större tyngd och trovärdighet bakom argumenten.

Budskapen är alltså till stor del klara. Nu ska Svenskt Trä arbeta med de praktiska frågorna kring hur dessa budskap ska spridas vid Trä & Teknik nästa september.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11