23948sdkhjf

Förvärvar skogsmark för FSC-medlemmar

Metsä Group och Dasos anskaffar värdefulla naturobjekt för Metsä Groups ägarmedlemmar som är intresserade av FSC.

Metsä Group förvärvar naturobjekt som ersätter de skyddade arealer som FSC-skogscertifieringen förutsätter av skogsägarna.

Den nya tjänsten till ägarmedlemmar tryggar att det skydd som förutsätts av deltagarna i FSC-skogscertifieringen, riktar sig till värdefulla naturobjekt.

Metsä Group samarbetar inom anskaffningen av skogsfastigheter med Dasos Capital Oy:s Dasos Habitat-fond, vars centrala placerare är Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, LokalTapiola och Finska Kulturfonden.

FSC-skogscertifieringen förutsätter att de skogsfastigheter som ansluter sig till den, permanent lämnar minst fem procent av sin skogsareal ytter om skogsbruket.

FSC definierar hurudana objekt alltid ska bevaras på skogsmark. I praktiken finns det inte alltid sådana objekt på fem procent av arealen på de fastigheter som ansluter sig till FSC-certifieringen.

Då blir skogsägaren tvungen att skydda vanlig skogsmark i så stor omfattning, att förutsättningen på fem procent skyddad areal uppfylls.

Samarbetet mellan Metsä Group och Dasos Habitat innebär att man förvärvar skogsfastigheter, på vilka det finns värdefulla naturobjekt som avses i FSC. Fastigheterna fogas till Metsä Groups FSC-gruppcertifikat.

Forest Stewardship Council, FSC, är en oberoende, internationell medlemsorganisation som har sitt huvudkontor i Bonn i Tyskland. FSC uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078