23948sdkhjf

Sverige står starkt inom möbelexport

Trä- och möbelföretagen efterlyser ökad dialog mellan regering och småföretag inom trä, för att befästa Sveriges position som möbelnation.

Svensk möbelindustri publicerade nyligen exportsiffror som visar att Sverige står starkare än någonsin som internationell möbelnation. Både exportandel och exportvolym har ökat kontinuerligt de senaste tio åren, och många svenska möbelföretag når framgång globalt. Det finns dock behov av ytterligare exportfrämjande insatser för möbelindustrin – inte minst när det gäller långsiktiga premisser och harmonisering kring miljömärkningar.

– Regeringen behöver styra de exportfrämjande insatserna så att de begränsade resurser som finns hos myndigheter verkligen leder till resultat. En fortsatt positiv utveckling av svensk möbelexport kräver tydliga mål från regeringens sida, samordnade satsningar och långsiktighet. Det får inte råda osäkerhet om hjälpen finns kvar även nästa år, eller nästa mandatperiod, säger David Johnsson, vd på Trä- och möbelföretagen.

Andra viktiga faktorer för TMF och David Johnsson är ökad dialog mellan regeringen och näringsliv – inte minst när det gäller exportintresset för små och medelstora företag.

– Det behövs bättre kanaler för att enklare kunna signalera vilka länder som är intressanta för ministerresor eller handelsdelegationer. Dialogen bör också särskilt ta tillvara företagens möjligheter att delta i nationella exportfrämjande aktiviteter.Det kan inte nog betonas att möbelindustrin och dess starka inhemska produktion är oerhört viktig för Sverige. Industrin sysselsätter cirka 13 000 personer – mestadels i mindre orter runt om i landet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078