23948sdkhjf

TMF:s avtal förlängs på grund av corona

Skjuter upp avtal till 31 oktober

Parterna inom industriavtalet har enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna och förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

– Den pågående Coronapandemin utgör en kris av sällan skådat slag, säger David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen.

– Utvecklingen är omöjlig att förutsäga men högst sannolikt kommer vi att få leva länge med konsekvenserna, både ifråga om människors hälsa, belastning på våra samhällsfunktioner och effekter på handel och näringsliv. 

Parterna har idag svarat på den hemställan som mottogs igår från De Opartiska ordförandena inom industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

Den nu träffade överenskommelsen ska utgöra norm på sedvanligt sätt för övriga avtal på svensk arbetsmarknad.

– Att förlänga gällande avtal är i dagsläget den bästa lösningen för att i slutänden kunna ingå avtal som kan accepteras av de anställda, våra medlemsföretag och på arbetsmarknaden i övrigt. Parterna tar härigenom sitt ansvar för att upprätthålla största möjliga stabilitet på arbetsmarknaden. Förhoppningsvis har vi bättre möjligheter att förutse framtiden när förhandlingarna återupptas i oktober. säger David Johnsson.

Arbetsgivarna inom industrin består av Grafiska Företagen, Gröna Arbetsgivare, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Teknikföretagen, TEKO - Sveriges Textil- och Modeföretag och TMF - Trä- och Möbelföretagen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078