23948sdkhjf

Prognos: Hemmabyggmarknaden faller i år

En analys från Navet spår att gör-det-själv-marknaden för hemmafixare minskar 2020.

Hushållens inköp av byggvaror, den sk gör-det-självmarknaden, har under flera år gynnats av låga räntenivåer, stigande fastighetspriser och en positiv konjunkturutveckling. Navet analytics, som är specialiserade på marknadsanalyser och under lång tid bevakat bygg- och fastighetsmarknaden, menar att gds-marknaden såväl kan påverkas positivt som negativt av den pågående coronakrisen. Huvudscenariot är emellertid en marknadsvolymminskning i år, menar Jens Linderoth från Navet analytics.

I ett positivt scenario, där vi inte hamnar i en djup och långvarig lågkonjunktur, kan ett minskat resande leda till att vi tillbringar mer tid hemma. Det kan för många hushåll innebära tid för renovering och underhåll av bostaden. Om vi kan undgå en större nedgång i bostadspriserna kan det i kombination med de låga räntorna hjälpa till att hålla uppe gds-volymen i år, skriver Navet i ett pressmeddelande.

Emellertid bör många butiker drabbas av ett minskat besöksunderlag, likt stora delar av övrig detaljhandel, och ett sådant tapp under våren kommer att inverka negativt på årsomsättningen som helhet. Med en djupare lågkonjunktur i spåren av coronautbrottet, med kraftigt stigande arbetslöshet, eventuellt fallande bostadspriser och en lägre omsättning av begagnade småhus och där den osäkra situationen kvarstår även under andra halvåret, får vi ett helt annat läge, fortsätter Jens Linderoth.

– Vår bedömning är att gds-volymen minskar i år med ca 3 procent, vilket i så fall följer på fjolårets uppgång på ca 2,5 procent. En snabbt och kraftigt ökad arbetslöshet leder till inkomstbortfall och större osäkerhet. Många hushåll avvaktar troligen med de större inköpen tills läget har stabiliserats och man får en uppfattning om hur långvarig krisen blir, säger Jens Linderoth.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.205