23948sdkhjf

Sveriges längsta träbro byggs i Skellefteå

En 400 meter lång träbro ska uppföras över Skellefteälven, som ett led i kommunens expansion.

Skellefteå kommun har tagit beslutet att bygga en stor ny bro över Skellefteälven. Här berättar Karin Degerfeldt, funktionschef på kommunen, om bakgrunden och planerna.

– Skellefteå befinner sig i en expansionsfas. Här ska många fler människor leva och bo och just nu pågår arbetet med att möta utvecklingen. Det byggs och planeras som aldrig förr och 75 miljarder investeras av ett flertal olika aktörer under de närmaste tio åren. Nya bostadsområden skapas och nya företagsetableringar och infrastruktursatsningar pågår. Med detta ställs högre krav på ett fungerande och hållbart rese- och transportsystem. En ny bro över Skellefteälven är en viktig del i en hållbar trafiklösning för Skellefteå kommun. Med sina cirka 400 meter kommer den att bli Sveriges längsta träbro.

– Skellefteå kommun har en träbyggnadsstrategi som säger att trä alltid ska prövas i samtliga kommunkoncernens bygg- och anläggningsprojekt. Trä eller andra förnyelsebara material ska företrädesvis väljas när det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Med det kunnande som finns inom modernt träbyggande och träbroar är det naturligt att kommunen vill att den nya bron ska bestå av trä.

– Bron dimensioneras för tung trafik (BK1) för att möjliggöra för buss i linjetrafik samt räddnings- och renhållningsfordon att färdas på bron, däremot kommer inte tung trafik generellt att tillåtas.

Bron blir en hängverksbro som kommer att anläggas snett över älven, förslagsvis med spetsiga bågar i trä, tvärbalkar i stål, hängbärverk i stål och tvärspänd platta i trä. Materialen ska komplettera varandra och göra det de är bäst på.
Samhällsbyggnadsavdelningen på Skellefteå kommun står som beställare av entreprenaden.
Upphandlingen påbörjas i början på sommaren.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093