23948sdkhjf

Sjukhus i trä är möjliga

Utmaningar finns men kan hanteras

Under hösten 2019 finansierade Smart Housing Småland en förstudie utförd av Rise för att klargöra vilka tekniska utmaningar som finns för sjukhus byggda i trä, gällande brand, ljud, vibrationer och bärighet.

Läs också: Bostadsministern kommer, missa inte Stora Trähus du heller!

I förstudien har man tittat på ett antal dokument som beskriver de krav som ställs för sjukhusbyggnader och noterat att kraven är ofta objektsspecifika, att flexibla lösningar eftersträvas i de flesta fall och brand och vibrationer tillsammans med stommens bärförmåga ofta är avgörande. En mindre omvärldsanalys gjordes också för att se om det tidigare har byggts sjukhusbyggnader i trä i Norden.

– Det vi kunde se var att det finns ett flertal tvåvåningsbyggnader ämnade för sjukvård, bland annat en vårdcentral i Lindesberg, men högre sjukhusbyggnader med trästomme kunde vi inte hitta, säger Magnus Falk, projektledare på Rise.
Gällande de tekniska utmaningarna så kan träbjälklag vara problematiska för exempelvis vissa röntgenmaskiner, som är väldigt tunga, men också för viss neurokirurgi som inte bör utföras på träbjälklag som kan vibrera. Utifrån kunskapsanalysen ser dock Rise inte några oöverstigliga utmaningar för de flesta sjukhusverksamheter, så slutsatsen är att det är fullt möjligt att bygga stora sjukhus i trä.

I dagsläget försöker Smart Housing Småland hitta projektpartners för att starta ett stort huvudprojekt gällande sjukhus byggda i trä. Ett antal regioner har visat intresse, men även privata bygg- och arkitektföretag. Innovationsplattformen tittar även på möjliga medfinansiärer.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094