23948sdkhjf

EUs möbelorganisation stöttar handlingsplanen för cirkulär ekonomi

Den europeiska möbelorganisationen Efic ställer sig bakom den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi.

Den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi som offentliggjordes av EU-kommissionen den 11 mars och den långsiktiga planen ”The green deal” handlar om höga ambitioner ifråga om cirkularitet för att kunna nå klimatmålen – en omställning som TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar lyfter fram som nödvändig.

– Cirkulär ekonomi utgör ett viktigt verktyg för att nå målen enligt Parisavtalet och Agenda 2030. Möbelindustrin arbetar intensivt med att utveckla cirkulära produkter och modeller för att sluta materialflöden genom återtillverkning, uppgradering och förlängda produktlivscykler. Regelverk, såväl nationellt som inom unionen, präglas dock av linjära ansatser och förändringar måste till för att gynna den cirkulära ekonomins tillväxt. Incitament måste skapas för tillverkare och brukare att agera mer resurseffektivt.

– För att öka kunskapen om och behoven hos europeisk möbelindustri har TMF - tillsammans med en rad branschorganisationer inom ramen för Efic - publicerat The furniture sector and circular economy 2.0. Här går vi igenom förutsättningar, möjligheter och utmaningar för den cirkulära ekonomin i möbelindustrin – och vad vi anser krävs för att gynna framväxt av cirkulära lösningar, säger Robin Ljungar.

Från Efics och TMF:s sida är man mån om att jobba för ett tydligt och homogent regelverk som är harmoniserat på EU-nivå. Som exempel menar Efic att EU-lagstiftningen ska tillhandahålla klara definitioner för parametrar som beskriver cirkularitet, till exempel "lång livslängd", "hållbarhet", "reparerbarhet", "återanvändning" och "återvinningsbarhet", och därmed säkerställa en gemensam grund för alla aktörer som är inblandade.

Man betonar även att en riktigt cirkulär ekonomi endast kan uppnås genom helhetssyn och engagemang från många aktörer, inklusive beslutsfattare, industri, experter, akademi och kunder.

Så här säger Markus Wiesner, Efics ordförande, i en presskommentar:

– Vår bransch är helt inriktad på behovet av att optimera resurserna, stimulera marknaderna för cirkulära produkter och tjänster och att minska EU:s ekonomiska miljöpåverkan. Vi ser på cirkularitet som en möjlighet, både att växa som en industri, genom att ständigt anpassa våra affärsmodeller och sätta på marknaden innovativa och hållbara produkter, men också att bidra till att lindra klimatutmaningen. Eftersom de flesta av våra företag är små och medelstora företag och mikroföretag är det dock mycket viktigt att reglerna för cirkulär ekonomi harmoniseras på EU-nivå.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.234