23948sdkhjf

Slut på oklara tolkningar av byggregler

Byggregler ska bli enklare och tydligare, om träbyggarna får välja.

Nu på fredag den 15 maj är det dags för berörda aktörer att lämna sina synpunkter på det tredje och sista betänkandet (SOU 2019:68) från Kommittén för modernare byggregler. Betänkandet kallas ”Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat” och föreslår bland annat följande förändringar:

  • Fokus på tydliga och verifierbara funktionskrav
  • Allmänna råd reduceras till ett minimum
  • Hänvisningar till standarder och andra skrifter tas bort
  • Kontrollansvarig och certifierad sakkunnig avskaffas
  • En byggkravsnämnd inrättas för förhandsavgöranden
  • Begreppet ombyggnad tas bort ur plan- och bygglagen (PBL)

Träbyggnadskansliet analyserar vilka hot och möjligheter förslagen innebär för träbyggindustrin.

– Jag har intervjuat ett flertal aktörer inom träbyggindustrin. Jag blir glad och inspirerad av den kunskap och det engagemang jag möter, säger Tomas Alsmarker, utredare åt Träbyggnadskansliet.

Han har under arbetet mötts av stor insikt om vikten av ett tydligt regelverk som minskar utrymmet för  oklara tolkningar. Det i sin tur är en grundförutsättning för att kunna arbeta långsiktigt med ständiga förbättringar, innovation och hållbart samhällsbyggande i trä, menar Träbyggnadskansliet. 

På fredag lämnas remissvaren och sedan återstår att se vad betänkandet utmynnar i.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078