23948sdkhjf

STTF genomförde digitalt årsmöte 

Ny kompetens in i styrelsen

STTF:s årsmöte genomfördes den 23 april, på grund av epidemin blev det i digital form. Det visade sig lyckligtvis att det digitala kommunikationsverktyget fungerade alldeles utmärkt även i detta forum.  

Av den verksamhetsberättelse som Tomas Ivarsson och Peter Funk redovisade framgick att det pågår en mängd branschutvecklingsprojekt inom föreningen och att samarbetet med Svenskt Trä har stärkts ytterligare. Ett bevis på detta är att Camilla Carlsson, kommunikationschef inom Svenskt Trä, tagit en styrelseplats inom STTF. Anders Magnusson, sågverkschef på Eksjö industri är också ny inom styrelsen.  

– Vi är helt övertygade om att den kompetens som Camilla och Anders besitter kommer att utveckla både styrelsearbetet och föreningens verksamhet, säger STTFs omvalda ordförande Peter Funk  

Några exempel på projekt är den nya handelssorteringen och genomförande av informationsdagar, kartläggning av branschens nuvarande och framtida kompetens samt vidareutveckling av den webbaserade utbildningsportalen (säkerhetsfilm). Merparten av projekten har varit kostsamma, men det är styrelsens uppfattning att dessa kommer att gagna industrin på sikt. Beträffande STTF:s ekonomi kan det fastställas att den är betryggande även om världsekonomin befinner sig i ett ytterst känsligt läge. 

Ett nytt projekt har startat upp i samverkan med Svenskt Trä, med namnet ”Certifierad kvalitetssorterare”. Detta är en utbildningsaktivitet med en målsättning att höja kompetensen och statusen på de personer som arbetar med kvalitetsfrågor av trävaror.  

Avslutningsvis meddelade STTFs sekreterare Tomas Ivarsson att styrelsen har för avsikt att påbörja ett internt utvecklingsarbete som skall resultera i en verksamhets- & kommunikationsplan. Föreningen har relativt många medlemmar, men föryngringen är viktig och vi måste komma ut med vårt budskap på ett mer aktivt sätt. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109