23948sdkhjf

Låt återuppbyggnaden börja i byggsektorn

Fortsätt med nyproduktionen av bostäder. Återinför ROT-avdrag och renovera och energieffektivisera de många fastigheter som är i behov av detta. 

Detta säger David Johnsson, vd för TMF.

TMF har lämnat över en handlingsplan till samtliga riksdagspartier med nödvändiga åtgärder för att trä-och möbelindustri i Sverige ska kunna bidra till återuppbyggnaden av den svenska ekonomin och upprätthålla byggtakten.

Den rådande Coronapandemin har utdelat ett hårt ekonomiskt slag mot samtliga näringslivssektorer under våren.

– Inom trä- och möbelindustrin ser idag 70 procent av företagen en minskad orderingång och uppemot 50 procent har fått tidigare lagda order återkallade.

– En majoritet av medlemsföretagen i TMF har sett sig tvungna att använda sig av regeringens stödåtgärder. Exempelvis har 74 procent av medlemsföretagen ansökt om nedsatta arbetsgivaravgifter och 36 procent har infört korttidsarbete, säger David Johnsson och fortsätter:

Dessutom har 20 procent av företagen inom småhusindustrin redan idag varslat personal eller planerar att göra så.

– Samtidigt vet vi att för varje nyanställd byggarbetare så anställs ytterligare tre arbetare i närliggande sektorer eller i underleverantörskedjorna.

 Han ger exempel på en nödvändig bostadspolitik.

– Många statligt eller kommunalt ägda kommersiella fastigheter liksom privatägda fastigheter är i behov av renoveringar och energieffektiviseringar.

– Låt dessa åtgärder påbörjas nu. Även ett återinfört ROT-avdrag och tidigarelagda upphandlingar skulle bibehålla befintliga och även skapa välbehövliga nya arbetstillfällen i Sverige.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.25