23948sdkhjf

Han är KTHs nye träprofessor

Professuren har särskilt fokus på träbyggande och hållbara byggnadsmaterial.

Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet har utsetts till adjungerad professor i byggnadsmaterial med inriktning på livcykelanalysmetodik. Han ska bidra med kunskap inom hållbart byggande med fokus på förnybara byggnadsmaterial och byggsystem.

– Jag drivs av forskning som kan omsättas i praktiken och bidra till en mer hållbar framtid. Därför är kunskap om hur man bedömer miljöprestanda med vetenskapliga robusta metoder en viktig del i mitt arbete och något som jag hoppas kunna bidra med, både i forskningen och i utbildningen på KTH, säger Martin Erlandsson.

Tjänsten som adjungerad professor vid institutionen för byggvetenskap på KTH finansieras av Svenskt trä och Arbio. Den ska öka forskningskompetensen inom miljöanpassat byggande och livscykelanalysmetodik, med särskilt fokus på träbyggande.

Förutom strategisk forskning innebär tjänsten att handleda doktorander och examensarbetare inom träbaserade hybrider, hållbarhet och livscykelmetodik.

– Med tanke på det stora antalet studenter, totalt cirka 300 per år i programmen vid institutionen, är det av stor strategisk betydelse för KTH att få tillgång till ökad kunskap om hållbarhet relaterad till träbaserade strukturer, säger Magnus Wålinder som är professor på KTH i ämnet byggmateriallära.

Martin Erlandsson är utbildad civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och har doktorerat inom byggmaterial. På IVL har han arbetat sedan 1998, framförallt med frågor inom miljöanpassat byggande och livscykelanalys.

– Ett sätt att uppnå klimatförbättringar är att använda mer träbaserade material. Samtidigt kommer material som stål och olika bindemedel för betong att även behövas i framtiden, så även där behöver man göra klimatförbättringar. Det finns stor potential att använda olika materialkombinationer, där både miljömässiga och andra funktionella krav kan uppfyllas. Hybridlösningar är ett forskningsfält som jag kommer att arbeta vidare med som en del av min professur och som ligger i linje med annan forskning som pågår på KTH, säger Martin Erlandsson.

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079