23948sdkhjf

Träbåtar värda att bevaras

14 träbåtar och två fartyg har av Sjöhistoriska museet betecknats som särskilt kulturhistoriskt intressanta.

Sjöhistoriska museet har k-märkt fartyg sedan 2001. Nu har de givit ytterligare två fartyg och 14 fritidsbåtar den ärofyllda stämplen. Totalt ingår nu över 300 fartyg och båtar i den flotta som håller det maritima kulturarvet levande längs Sveriges kuster.

– Det är viktigt för oss att kulturhistoriskt värdefulla båtar och fartyg bevaras och brukas. K-märkningen är ett sätt att uppmärksamma både kulturarvet och dem som håller det flytande, säger Mats Djurberg, museichef Sjöhistoriska museet.

Här är en lista på de båtar som nu har k-märkts: 

Segelbåten Bel´Rose, Mölle, Skåne län
Segelyachten Bel´Rose tillhör den första generationen fritidsbåtar konstruerad av den välrenommerade Albert Andersson och byggd på Petter Eliassons varv på Lindholmen i Göteborg redan 1894. Genom att jämföra de fotografier som finns på båten från 1900-talets första årtionde med de originalritningar som man relativt nyligen kunnat hitta kan man konstatera att vissa förändringar gjordes mycket tidigt (främst vad gäller aktern). Ägarlängden berättar om både Göteborgs, Jönköpings och Vadstena segelsällskap men även om båtens moderna historia med medvetna ägare från 1970-talet och framåt. Nuvarande ägare har haft båten sedan mitten av 1980-talet. Bel´Rose har under det senaste året genomgått en traditionell och materialtrogen renovering, vilket gör att skicket idag är mycket gott.

Motorbåten Claire, Stockholms stad och län
Motorbåten Claire ritades av Gideon Forslund och byggdes enligt ansökan på konstruktörens eget varv i Stockholm 1925. Båten är karaktäristisk för konstruktören och brukar ibland betecknas som en Forslunds-racer. Claire är byggd efter konstruktörens entypsritningar, där alltså flera båtar byggdes efter samma ritning. Claire nyttjades i början främst som passbåt. Genom åren har båten haft ett antal olika ägare men den nuvarande ägaren har köpt tillbaka båten till familjen.  Det kan i övrigt konstateras att båten tillhör den relativt tidiga exklusiva generationen motorbåtar. I dag är Claire i ett gott skick bl a efter en varsam upprustning som gjordes kring år 2010. Här är en längre artikel om Claire. 

Motorbåten Effhå, Stockholms stad och län
Motorbåten Effhå ritades av Gideon Forslund och byggdes på konstruktörens eget varv i Stockholm 1927. Båten är karaktäristisk för hans produktion vid denna tid och brukar därför betecknas som en ”Forslunds-racer”. Konstruktören utformade de beställda båtarna efter ritningar med beteckningar som V 64 samt V 76. Beställarens olika tillval gjorde dock båtarna till unika byggen. Effhå har sitt namn efter beställaren Fridolf Hellströms initialer. Det kan konstateras att båten tillhör den relativt tidiga exklusiva generationen motorbåtar. Den mycket omfattande renovering som gjorts med början under tidigt 2010-tal har inriktats på att återskapa den båt som levererades i slutet av 1920-talet. Man har följt konstruktörens ritningar och gjort val som innebär att båten i dag ger ett nybyggnadsintryck.

Motorbåten Eola, Stockholms stad och län
Motorbåten Eola ritades av den välkände konstruktören C G Pettersson och byggdes redan 1910 på Gustafsson & Anderssons Varvs- & mekaniska verkstads AB på Kungsholmen i Stockholm. Det kan konstateras att båten därmed tillhör den första exklusiva generationen motorbåtar. Vissa ändringar har gjorts under åren – bl a ett byte till furubotten för knappt trettio år sedan. Även styrplatsen har flyttats till den pulpetmontering den har i dag. Interiören är påkostad och i samma skick som då båten var ny. I inredningen finns både tidstypiska inläggningsarbeten och slipat glas, vilket bidrar till det kulturhistoriska värdet. Vad gäller båtens ägare genom åren kan konstateras att det finns en intressant social bredd bland ägarna, från en biografägare, via en häradshövding till en typograf. Eolas nuvarande skick är mycket gott genom de medvetna val och underhållsåtgärder som nuvarande ägare gjort under sin 43-åriga ägarperiod.

Segelbåten Gitana, Västra Frölunda, Västra Götalands län
Kanotjakten Gitana konstruerades av Emanuel Bagge och byggdes 1938-42 i Sjötorp. Båten hade sin hemhörighet i Vänerns vatten i Karlstad under sina första år. Tack vare sin ketchrigg gav den aktuella båten möjligheter till mycket snabb segling. I slutet av 1940-talet kom båten till Göteborg och Göteborgs kanotförening, där den finns än idag. Av de äldre fotografierna kan konstateras att Gitana har samma utseende idag som då båten var ny. Skicket är i dagsläget mycket gott, sannolikt tack vare senare tiders mycket noggranna och medvetna ägare. Den nuvarande ägaren har haft båten sedan 1974, d v s mer än halva båtens ålder.

Segelbåten Minette, Arvika, Värmlands län
Kustkryssaren Minette byggdes 1949 efter Stig Tiedemans ritningar på Bröderna Hultmans varv i Arvika. Fram till och med 2015 har båten funnits kvar hos familjen Hultman som byggde den, och därmed har hemmavattnen varit desamma under dessa år. Sedan några år tillbaka har nuvarande ägaren genomfört en nödvändig upprustning av båten. Sånär som på det nylagda däcket och rufftaket i teak är båten i originalskick från det sena 1940-talet. Tack vare dokumentationen av Minettes historia kan seglarlivet följas väl. Det goda skicket som båten har idag är bland annat resultatet av den renovering som gjorts.

Motorbåten Saga, Torsby, Värmlands län
Campingbåten Saga byggdes på Karlstads Småbåtsvarv (Dahlström & Svenssons) 1959. Denna populära båttyp bidrog, bl a genom sitt rimliga pris till att få en bredare del av befolkningen till ett friluftsliv till sjöss. Den väldokumenterade historiken där Saga funnits i ett par värmländska sjöar bidrar till det kulturhistoriska värdet. Det kan konstateras att den nödvändiga upprustning som gjorts under det senaste året utförts med både försiktighet och med respekt för de ursprungliga materialen. Att akterspegeln lagats med synliga skruvar och att bordläggningens mässingsskruv bytts mot rostfria är medvetna val som inte hindrar en k-märkning. Saga är idag i ett mycket gott skick tack vare både tidigare och nuvarande ägare.

Segelbåten Zerone, Arvika, Värmlands län
Havskryssaren Zerone är konstruerad av Olle Enderlein och byggd 1963 på Bröderna Martinssons Båtvarv på Orust. Både skrov och interiör är original från då båten byggdes, så även rigg och motor. Detta bidrar till båtens kulturhistoriska värde. Zerone har seglats från södra Norrlandskusten via Södermanland till Skåne. Idag finns båten i värmländska insjövatten. Skicket är i dagsläget mycket gott, både vad gäller exteriör och interiör.

Segelbåten Lysie, Oxelösund, Södermanlands län
Kustkryssaren Lysie byggdes 1965 efter Arvid Laurins ritningar på Nya Varvet i Trosa. Sedan 1966 har den seglats i vattnen kring Oxelösund. Under drygt 40 år ägdes den av en och samma ägare som stod för ett medvetet och noggrant underhåll.  Båtens karaktär och utseende är detsamma sedan den var ny, under åren har bara mindre reparationer gjorts. Traditionella material och metoder har använts, vilket berättar om en stor medvetenhet hos dess ägare. Lysie har en väldokumenterad historia och är idag i mycket gott skick.

Motorbåten Motor, Göteborg, Västra Götalands län
Salongsmotorbåten Motor byggdes 1905 åt LKAB i Luleå för att nyttjas till direktionens representation. Båten nyttjades bl a för att man skulle kunna ta sig mellan Luleå stad och LKAB:s anläggningar ute på Svartön. Den aktuella båten är var en av två ”systerbåtar”, bägge med smäckra nitade stålskrov. Motor har överbyggnad i trä, och har genom åren bibehållit sitt utseende både interiört och exteriört. Efter en lång period på land är båten numera åter i bruk till sjöss. De ursprungliga norrbottniska vattnen har bytts mot Västkusten och båten finns idag i Göteborg. Motor är idag i mycket gott skick och nuvarande ägare har stor medvetenhet om både dess karaktär och historia.

Segelbåten Jo-Jo, Vallentuna, Stockholms län
Den nordiska folkbåten Jo-Jo (SWE 2) byggdes som 2:a exemplar av sitt slag år 1942 då båtmodellen lanserades. Tanken med denna båttyp var att den skulle vara sjöduglig, billig och byggd inhemska material. Konstruktionen stod Tord Sundén för och bygget stod Sverrevarvet i Göteborg för. Denna s k nordiska folkbåt skulle sprida segling till bredare delar av befolkningen och den viktigaste aktörerna var Sven Sahlén. Redan på 1940-talet kappseglades båten flitigt av sin ägare. Geografiskt har Jo-Jo funnits i Stockholms skärgård, under några år på Västkusten för att under ett 20-tal år finnas i Siljan. Nuvarande ägare, som haft båten de senaste 15 åren, har genomfört en omfattande renovering med både teknik och materialval som följer originalet. Idag finns båten återigen i Stockholmstrakten och är i mycket gott skick.

Motorbåten Ofelia, Bromma, Stockholms län
Den ruffade motorbåten Ofelia ritades av den välkände konstruktören Ruben Östlund 1931 och har genom åren främst använts i Mälaren och Stockholms skärgård. Den aktuella båten är byggd på en unik ritning – och har genom åren bibehållit sitt utseende både interiört och exteriört. Under den nuvarande ägarens snart 40-åriga tid har båten föredömligt underhållits och reparerats med traditionella material och metoder. De minimala ändringar som gjorts genom åren kan ses som årsringar i båtens historia. Ofelia är idag i
mycket gott skick och nuvarande ägare har stor medvetenhet om båtens karaktär och historia.

Segelbåten Pixie, Sjömarken/Borås, Västra Götalands län
Långedragsjullen Pixie (J14) har nummer 112, byggdes 1962 efter Tage Hellmans ritning vid Stenungssunds båtbyggeri av Karl och Kent Johansson. En av idéerna bakom typritningarna till dessa båtar var att ge många människor en välseglande relativ enkel båt till ett överkomligt pris. Även om det byggdes många långedragsjullar var båtbyggarhantverket i dessa klinkbyggda båtar på hög nivå. Genom åren har Pixie haft sina hemmavatten i Västsverige och finns i dag i Boråstrakten. När ytterligare uppgifter avseende tidigare ägare blir kända kommer båtens kulturhistoriska värde att öka. Den till material och metoder helt riktiga renovering som nuvarande ägare genomfört under det senaste året gör att Pixie i dag är i mycket gott skick.

Motorbåten Albatross, Saltsjö-Boo, Nacka, Stockholms län
Motorkryssaren Albatross ritades av den välkände konstruktören C G Pettersson och byggdes 1928 på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn. Båten tillhör den tidiga generationen exklusiva fritidsbåtar, där varje båt hade en unik ritning. Båten byggdes ursprungligen åt en lantmätare i Skellefteå och hade under femtio år sina ägare i Väster- och Norrbotten. Sedan tidigt 1980-tal finns båten i Stockholm. Tack vare kontinuerligt underhåll är båten fortfarande till största delen original. De ändringar som gjorts, flytt av styrplats samt ändrad vinkel på vindrutan ligger omkring 70 år bakåt i tiden och kan med fog anses vara en del av båtens årsringar. Albatross är i dag i gott skick och nuvarande ägare har stor medvetenhet om båtens karaktär och historia.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109