23948sdkhjf

Setra producerar för fullt

Lägre prisnivå sänker resultatet

Viruset Covid-19 skapar fortfarande osäkerhet. Till dags dato har Setra emellertid kunnat fortsätta med sin sågproduktion fullt ut, utan permitteringar. Regelbundet följs utvecklingen av viruset och dess potentiella effekter på Setras verksamhet, inom ramen för Setras krisledning.

Setra redovisar för det första halvåret ett positivt rörelseresultat på 59 Mkr, vilket är en försämring jämfört med samma period 2019, främst till följd av betydligt lägre försäljningspriser. Leveranserna under kvartal två blev bättre än förväntat, drivet av framförallt försäljning till Sverige, Kina och Japan. Det finns en svag optimism om utvecklingen framåt, framförallt att leveranser till Europa förväntas öka. Det råder dock fortsatt stor osäkerhet om utvecklingen på marknaden inför det andra halvåret.

– Setra fortsätter att hålla på de gällande rekommendationerna samtidigt som vi har hög flexibilitet och beredskap för den Covid-19 relaterade marknadsutvecklingen. Till vardags är det dock viktigast att fokus läggs på det vi kan påverka genom internt förbättringsarbete, säger Katarina Levin, Setras vd.

Setras strategiska investering i en fabrik för korslimmat trä i Långshyttan har startat sin produktion enligt plan och i mitten av juni blev det officiellt att Setra kommer att leverera stommen till Folkhems bostadskvarter Cederhusen i Stockholm.

I mitten av juni stod det första paketet från Setras strategiska investering i en justerverkshyvel i Hasselfors klart och redo för försäljning.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till 403 (66) Mkr. Ökningen beror främst på minskat rörelsekapital. Den finansiella nettoskulden uppgick till 143 (119) Mkr vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 10 (8) procent.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125