23948sdkhjf

Gränsregion blir hållbar med skog som bas

Nu sammanfattas storprojekt

Boken ”Skogen som resurs i en gränsregion” är en antologi med bidrag från svenska och norska partners i projektet Ingoskog. Det handlar till exempel om affärsmodeller för hållbar besöksnäring, värdeskapande naturturism, metoder för att synliggöra fler värden som skogen rymmer och hur ekonomi och ekologisk hållbarhet i skogen kan balanseras.
Antologin, som presenteras på projektets slutkonferens den 19 augusti, samlar erfarenheter och kunskap från projektet.
– Dagens globala ekologiska och samhälleliga utmaningar kräver en grön omställning till ett fossilfritt cirkulärt samhälle, skriver projektledarna Margareta Dahlström, Karlstads universitet och Marius Kjønnsberg, Høgskolen i Innlandet, i bokens förord. I denna omställning är skogen en enorm resurs, samtidigt som förändringen innebär en ökad konkurrens om den skogliga biomassan. Skogen kan brukas på många sätt: utöver till timmer, papper och många andra produkter som kan produceras ur biomassan, även till naturbaserad turism, friluftsliv, skogsjordbruk och hälsa. Skog behöver också bevaras, inte minst för den biologiska mångfalden. Skogen har många värden! Det råder intressekonflikter mellan olika värden samtidigt som en del värden kan samsas i skogen. Med den här utgångspunkten kom projektet ”Innovation för grön omställning i skogen" till.
Redaktörer är Christian Bianci Strømme, Høgskolen i Innlandet, Susannna Heldt Cassel, Högskolan Dalarna och Tomas Mitander, Karlstads universitet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079