23948sdkhjf

Sågverken nu ännu mer digitala

Moelvens engagemang går vidare

Moelven och Digiwood AB intensifierar samarbetet runt implementering av ”Det Digitala Sågverket” genom att installera en helt ny plattform, Nexum, för indexering och integration av data, kompletterat med tillhörande tjänstepaket. Moelven har under de senaste åren drivit en fokuserad utveckling mot spårbarhet och integrerade systemlösningar, med målet att öka såväl värde- som volymsutbyte samt uppnå en ökad nyttjandegrad av befintlig utrustning på industrin. 

Utvecklingen har drivits i olika projekt och nära samarbete med Rise och har nu lett fram till en implementeringsfas på ytterligare sågverk i Moelven. 
Moelven har genomfört ett antal förstudier av såväl teknologi som partners och har slutligen tagit beslutet om att installera en gemensam plattform, Nexum, för såväl indexering som integration av spårbara data, för att på så sätt få en kostnadseffektiv och användarvänlig applikation som är generell, men också anpassningsbar till de olika sågverkens unika systemmiljö. 

Nexum indexerar data från ett antal kritiska system på sågverket som mätramar med olika teknologiplattformar, mätare, styrsystem, maskiner och administrativa system. Ett index i detta sammanhang består av relationer mellan relevanta data och mätningar i en ordnad process. Plattformen kan genom att få tillgång till relevanta data, kombinerat med ett flexibelt användargränssnitt, besvara frågor från hela värdekedjan med process och utfall, och ger möjligheter till en avancerad simulering. 

Eftersom Nexum är en öppen plattform erbjuder den möjligheten för samtliga leverantörer att kunna integrera sig mot systemet och därmed få en möjlighet att delta i Moelvens vidareutveckling av ”Det Digitala Sågverket”. Den består av moduler som skapar en allt mer utökad funktionalitet genom att nya moduler löpande adderas till plattformen, och kommer också att innehålla ett användargränssnitt där den enskilda användaren själv kan ställa valfria relevanta frågor om samband som kan vara av vikt för anläggningen. 
Digiwood kommer att fortsätta utveckla Nexum tillsammans med Moelven, dels med nya moduler dels med fokus på att dra än mer nytta av automatiserad informationsinhämtning från verksamhetskritiska system. Moelven kommer att i ett första skede installera systemet på tre av sina anläggningar, med ambitionen att gå vidare med ytterligare installationer.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.219