23948sdkhjf

Transportbidragets framtid avgörs

Riksrevisionen utreder nu om bidraget till sågverk i norra Sverige stjälper snarare än hjälper.

Riksrevisionen granskar just nu transportbidraget, och resultatet presenteras i en rapport i februari 2021.

Transportbidraget, som infördes 1971, syftar till att kompensera för kostnader för långväga transporter för företag i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Bidraget ska också stimulera till höjd förädlingsgrad för att bidra till regional utveckling.

Bidraget lämnas för transporter på minst 40 mil inom Sverige. Bland de tio största mottagarna av transportbidrag finns flera sågverk och två företag inom tillverkning av motorfordon. År 2018 betalades 88 procent av bidraget ut till transporter utförda med bil eller lastbil medan transporter på järnväg utgjorde sju procent och båt sex procent. Inget stöd betalas för flygtransporter.

Samtidigt som stödet kan vara viktigt för konkurrenskraften hos företag i regionen har kritik framförts om att det snarare konserverar än utvecklar näringslivet i de stödberättigade regionerna. Dessutom finns det en målkonflikt mellan att subventionera transporter i syfte att nå regionalpolitiska mål och att minska utsläppen från inrikes transporter för att nå klimatmålet.

Riksrevisionens granskning ska undersöka om transportbidraget på ett effektivt sätt uppfyller sina syften och bidrar till att nå det avsedda regionalpolitiska målet, samtidigt som dess klimatpåverkan inte är högre än nödvändigt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109